Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

mora_creditoris [2017/05/31 17:19] (aktuální)
147.251.209.65 vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Mora creditoris ======
 +
 +Prodlení věřitele...
 +
 +  *
 +
 +nastává tehdy, když **věřitel bezdůvodně odmítl součinnost,​ která je při řádném plnění za potřebí** (např. se nedostaví na určené místo v určený čas)
 +
 +  *
 +
 +//​**právní důsledky prodlení věřitele:​** //
 +      -
 +
 +**dlužník odpovídá pouze za zlý úmysl** (tzn. neponese za žádných okolností následky náhodného zániku věci)
 +      -
 +
 +**dlužník má právo zbavit se předmětu plnění**, a to hned několika způsoby:
 +        *
 +
 +//​uložením věci u sebe doma//
 +        *
 +
 +//​uložením na veřejném místě// (později výlučně u soudu)
 +        *
 +
 +//prodejem na účet věřitele//​
 +        *
 +
 +v krajním případě //vydáním věci zkáze// (zejm. kdyby mu držení působilo těžkosti)
 +
 +      -
 +
 +věřitel je povinen **hradit** dlužníkovi všechnu **škodu a náklady**, které mu vznikly uschováváním věci
 +
 +  *
 +
 +**prodlení končí**, pokud věřitel projeví ochotu plnění přijmout a případně nahradit vzniklé újmy
 +
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code