Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Protokol z Doha („Doha Minutes“) (Katar v. Bahrajn)

Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qutar and Bahrain, Jurisdiction und Admissibility, Judgment, I.C.J. Reports 1994, p. 112

Kdo a kdy rozhodl

Mezinárodní soudní dvůr, 1. července 1994

Skutkové okolnosti případu

Výše zmíněné státy vedly spor o námořní delimitaci a o řadě dalších teritoriálních otázek. Na řešení participovala také Saudská Arábie. Společně vytvořily komisi, která měla připravit dokument, jehož cílem bylo vyřešení sporných otázek a předložení MSD. Návrh dokumentu zaslala Saudská Arábie státům r. 1987. V něm byly obsaženy obecné podmínky pro předložení sporu MSD a konkrétní otázky, které měly být u MSD řešeny.

V první fázi jednání byly obecné podmínky pro předložení oběma státy přijaty, nicméně na konkrétních otázkách se již nedohodly. V prosinci roku 1990 se ve městě Doha konalo další setkání komise, kde byla navržena lhůta 6ti měsíců. Pokud se státy v této lhůtě nedohodnou, bude spor předložen MSD. Protokol z jednání, tzv. „Minutes“ byl podepsán oběma ministry zahraničí. V určené lhůtě však nebylo konsenzu dosaženo.

Katar poté na základě jednostranného rozhodnutí předložil některé sporné otázky MSD. Bahrajn namítl, že pro tento případ nemá MSD jurisdikci, protože protokol nelze považovat za mezinárodní smlouvu.

Jak soud rozhodl

MSD prohlásil, že protokol z prosince 1990, stejně jako písemnosti z roku 1987, jsou mezinárodní smlouvou zakládající práva a povinnosti stran. Podání Kataru tedy bylo legitimní a podmínky stanovené v protokolu jsou pro oba státy závazné.

Zdůvodnění

Podle MSD mohou mezinárodní smlouvy nabývat různých forem a být různě pojmenovány. Protokol totiž nebyl pouhým zápisem jednání, jak tvrdil Bahrajn, ale dokumentem zachycujícím dohodnuté závazky. Jeho podpisem došlo k realizaci konsensu, který je přepokladem vzniku mezinárodní smlouvy.

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code