Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Nukleární testy v Pacifiku (Francie v. Austrálie)

Nuclear Tests (Australia v. France), Judgment, I.C.J. Reports 1974, p. 253.

Kdo a kdy rozhodl

Mezinárodní soudní dvůr 1974

Nastínění situace

Od roku 1966 Francie testovala ve Francouzské Polynésii nukleární zbraně v atmosféře. Naneštěstí radioaktivní prach dopadal i na území Austrálie a Nového Zélandu. Jelikož Francie dala najevo, že v testech bude pokračovat, zažádaly poškozené státy Mezinárodní soudní dvůr, aby podobné testy označil za ilegální. Francie poté oznámila (Prezident a ministr obrany učinili prohlášení), že testy ukončí. Soud se zabýval právním významem těchto prohlášení.

Identifikace problému

Soud se zabýval tím, jestli má tento případ vůbec řešit vzhledem k tomu, že daná problematika již není aktuální (Francie prohlásila, že testy od roku 74 provádět nebude).

Výsledek

Soud rozhodl, že se daným případem nebude zabývat, jelikož žádost Austrálie již není předmětná.

Zdůvodnění

Prohlášení ve formě jednostranného právního aktu je považováno za závazné, pokud jej stát ve chvíli, kdy jej vydává, za závazný sám považuje. Tento právní závazek stojí na principu dobré víry, která je základem mezinárodní spolupráce a proto jsou státy oprávněny požadovat dodržování takto vzniklého závazku.

Náležitosti závazného jednostranného právního aktu

  • vydávající stát jej sám považuje za závazný
  • dobrá víra
  • forma není důležitá
  • nemusí být adresována konkrétnímu státu a ani nemusí být žádným státem přijata

MSD tedy došel k závěru, že když Francie vydala veřejné prohlášení, že s testy nebude již v budoucnu pokračovat, počítá se s tím, že jej všechny státy zaregistrovali a že samotná Francie jej považuje za závazné a tento jednostranný právní akt má tedy právní účinky. Žádost Austrálie a Nového Zélandu tedy není předmětná a soud se rozhodl jí nezabývat.

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code