Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Latina III

Lekce XII.

Přeložené věty k testu - Cvičení 1

 • 1. Dobrá pověst mezi lidmi je bezpečnější než bohatství.
 • 2. Fakta jsou mocnější než slova.
 • 5. V trestních věcech musí být důkazy nad slunce jasné.
 • 7. Svoboda je vzácnější než žluté zlato.
 • 8. Nic není rychlejší než drby.
 • 10.Čím je někdo učenější, tím je skromnější.
 • 11.Krátká řeč bývá vítanější než dlouhá.
 • 13.Slova dívek jsou lehčí než spadlé listy.
 • 15.To, co přikazuje zvyk, má největší váhu. U nás: Zvyk je železná košile.
 • 20.Závěti musí mít velmi volný výklad.
 • 21.Pocty mění mravy, ale zřídka k lepšímu.
 • 24.Právo se neliší, ať se týká výše či níže postaveného.
 • 26.Dřívější v čase, mocnější v právu.
 • 27.Pozdější zákon zrušuje zákon dřívější. Zákon s vyšší právní silou zrušuje zákon s nižší právní silou.
 • 28.Ve stejné věci musí být pokládán za mocnějšího držitel.
 • 29.Náhoda je vyšší moc, které se lidská slabost nemůže stavět na odpor.
 • 30.Velcí zloději často trestají ty malé.
 • 31.Co je horší a drzejší než žena?
 • 33.Zvyk je nejlepší vykladač zákonů.
 • 36.Dobro lidu budiž nejvyšším zákonem.
 • 38.Nejvyšší zákon je často nejvyšší zlomyslnost.
 • 40.Čím horší doba, tím více zákonů.
 • 44.Lépe pozdě, než nikdy.
 • 46.Komu je dovoleno hřešit, hřeší méně. Obdoba našeho „Zakázané ovoce chutná nejlépe.“
 • 49.Před dobrým soudcem mají důkazy větší váhu, než svědci.
 • 51.Než jednou chybovat, je lepší se dvakrát nebo třikrát zeptat.
 • 53.Hledí se více na obsah, než na formu.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code