Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
jazyky:aj:slovnik [2011/12/04 15:05]
Vendula Bušková [Unit 4]
jazyky:aj:slovnik [2014/02/04 13:27] (aktuální)
Jan Kopáč
Řádek 100: Řádek 100:
     * vice-rector (in charge of...) - prorektor     * vice-rector (in charge of...) - prorektor
   * to raise one's voice in favour of somebody / something   * to raise one's voice in favour of somebody / something
-  * to defend+  * to defend ​- zastupovat
   * an advocate / supporter - obhájce / obránce / stoupenec //(jen ve Skotsku ve smyslu profesním)// ​   * an advocate / supporter - obhájce / obránce / stoupenec //(jen ve Skotsku ve smyslu profesním)// ​
   * to advocate - prosazovat / podporovat //(he works to advocate peace, a lawyer is hired to advocate client'​s position)//   * to advocate - prosazovat / podporovat //(he works to advocate peace, a lawyer is hired to advocate client'​s position)//
-  * to maintain +  * to maintain ​- hájit, starat se 
-  * to plead+  * to plead - hájit, soudit se
   * to recommend - doporučit   * to recommend - doporučit
-  * defender+  * defender ​-obhájce
   * remarkable / notable cases - pozoruhodné případy   * remarkable / notable cases - pozoruhodné případy
   * outstanding / exceptionable - vynikající   * outstanding / exceptionable - vynikající
   * distinguished / prominent (barrister) - význačný   * distinguished / prominent (barrister) - význačný
-  * to draw to / towards - +  * to draw to / towards - navzdory
   * to initiate / to start / to launch / to begin - zahájit   * to initiate / to start / to launch / to begin - zahájit
   * significant / substantival - významný / podstatný   * significant / substantival - významný / podstatný
Řádek 138: Řádek 138:
   * in all walks of public and private life - ve všech směrech veřejného a soukromého života   * in all walks of public and private life - ve všech směrech veřejného a soukromého života
   * in its entirety - v plném rozsahu   * in its entirety - v plném rozsahu
-  * to fit a certain mold - +  * to fit a certain mold - dostat určitou formu
   * the number of candidates exceeds the number of offers - počet kandidátů překračuje počet nabízených míst   * the number of candidates exceeds the number of offers - počet kandidátů překračuje počet nabízených míst
   * mathematical / computational - matematické   * mathematical / computational - matematické
   * evaluated / considered - považovaný / hodnocený   * evaluated / considered - považovaný / hodnocený
-  * forefront / cutting edge - +  * forefront / cutting edge - rozhraní *
   * liveliness / vitality - "​životní síla"   * liveliness / vitality - "​životní síla"
   * uphold - udržovat / podporovat / potvrdit   * uphold - udržovat / podporovat / potvrdit
Řádek 151: Řádek 151:
   * to encourage - podporovat, dodat kuráž   * to encourage - podporovat, dodat kuráž
   * hiring - pronájem   * hiring - pronájem
-  * to challange as unconstitutional -  +  * to challange as unconstitutional - napadnout jako protiústavní ​ 
-  * to hear a case - +  * to hear a case - "​slyšet případ" ​
   * to set forth - s uvedenými   * to set forth - s uvedenými
   * guidelines - pokyny   * guidelines - pokyny
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code