Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Ius connubium / connubii a druhy manželství

Trvalé společenství života mezi mužem a ženou (správné rovnoprávné pořadí) neboli manželství - uzavřou dvě osoby, které mají ius connubium. Říman s Římankou, Říman s cizinkou, která má Ius conubii - uzavřou matrimonium iustuma tento vztah reguluje ius civile.

Druhy

Rozeznánáme dva druhy, dle „podrobení“ manželky:

  • Matromonium cum in manum convertione - manželství S manželskou mocí nad ženou (ta správná varianta ;) )
  • Matromonium sine in manum conventione - manželství BEZ manželské moci nad ženou (feminists are watching

Y.

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code