Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

iurisprudentia [2017/05/31 15:37] (aktuální)
147.251.209.65 vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Iurisprudentia ======
 +
 +neboli právní věda, na jejím počátku stáli pontifikové,​ kněží, kteří právo vykládali. Podávali výklad například Zákona 12 desek. Okolo roku 300 př. n. l. se na scéně objevují první laičtí právníci. Ti si říkají právoznalci (proč asi?).
 +
 +Činnost těchto právoznalců měla být následující:​
 +
 +  * Agere - radit
 +  * Cavere . mimousoudně připravovat obchodní a procesní formuláře
 +  * Respondere - responsa - udílet dobrá zdání (dobrozdání) aka podávat výklady k právním problémům
 +  * Scribere - psát, sepisovat (nechci se vás dotknout, ale kdo z vás to tehdy měl?)
 +
 +Nejvýznamnější právníci té doby?
 +
 +Publius Mucius Scaevola Augur, Quintus Mucius Scaevola Pontifex (ten byl asi nejvíc pobožný), Servius Sulpicius Rufus (pěkné vidlácké jméno Rufus :) )
 +
 +PS: Základem jejich práce byla tzv. kazuistika, tedy výklad, řešení praktických právních případů.
 +
 +Y.
 +
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code