Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Mladý praetor

Res publicae - Zbyněk Baran

Vitus Gurus Bartus byl paterem familias nepočetné, nicméně velmi, velmi zámožné rodiny, čítající jeho manželku cum manu Klasnii a emancipovaného syna s duševní poruchou Dobesuse, dále měl dva plnorodé bratry Necasuse a Kalouskuse a sestru Paekii, provdanou cum manu (z tohoto manželství byly dvě děti). Gurus byl také úspěšným senátorem. Za úspěch ovšem nevděčil svým schopnostem, pokud se tedy nepočítá schopnost podplácet kdekoho, jeho trumfem byl vydržovaný otrok Radkus Primitivus Johnus, který sice neoplýval inteligencí, ale byl velmi oblíben (svého času totiž býval předním hercem ve veronském amfiteátru) a svého pána neúnavně propagoval. Když už se zdálo, že Bartovi nic nebrání v jeho cestě ke konzulskému úřadu, začaly se věci komplikovat. Nejprve ho jeho milenka Kristinia Kotchia obvinila z pokusu o uplácení (měla na to 18 svědků) a poté se nedohodl se svým bratrancem Skarkusem při předávání dalšího peněžitého obnosu. Skarkus si myslel, že jde o dar, Vitus ovšem zamýšlel Skarkovi peníze pouze půjčit. Primitivus Johnus, který byl mezitím propuštěn na svobodu, se dosti nevybíravě vyjádřil o Bartových praktikách, v tom ho podpořila i Klasnia, která navíc dodala, že je Bartus bezohledný a k tomu smrdí. To už Bartus nemohl vydržet, proto zašel za konzulem jménem Vaclavus Arogantus, který ho vyslechl a slíbil mu jakoukoli podporu, které bude schopen.. Štastný Bartus byl z tohoto setkání tak nadšen, že ho musel oslavit třemi amforami šumivého vína se svými politickými přáteli. To se mu ovšem stalo osudným, při cestě domů totiž přehlédl vzrostlou borovici pinii, vrazil do ní a mrtvý se skácel k zemi.

 1. Kolik měl Bartus kognátů? Kolik agnátů?
 2. Která dvě jednání jsou popsána mezi Bartusem a Skarkusem? Latinsky
 3. Jaký právní důsledek tato neshoda bude mít?
 4. Jakého deliktu se dopustil Primitivus Johnus?
 5. Jak za to může být Bartusem potrestán?
 6. Jakou žalobu má Bartus proti Klasnii?
 7. Který institut upraví postavení Dobesuse?
 8. Kdo bude dědit po Bartusovi podle civilního práva?
 9. Kdo podle práva praetorského?
 10. Popiště otroka Johnuse jakožto věc, alespoň tři charakteristiky.

Vypočítavý Arťuchus - Fanda Tikal

Romulus Červenkus byl vášnivým sběratelem, především mu imponovaly puky všeho druhu, kterých měl doma plnou vitrínu. Požádal proto Patrica Aelia, aby mu půjčil puk se znakem českého lva do doby, než jím vstřelí na rozbruslení před zápasem tři góly. Aelius požadoval, aby mu Červenkus vrátil ten samý puk, a protože Červenkovi příliš nedůvěřoval, požadoval po něm, aby mu poskytl černou kobercovou pásku na hokejku, na které by se mohl hojit v případě, že by Červenkus svého závazku nedostál. Po stadionu se potuloval Rachnus Cachnus, který věděl o Červenkově zálibě a také o tom, že Červenka si půjčil Aeliův zdobený puk, a ukradl mu jej. S radostí šel na druhý den na trh, kde puk prodal Patricu Aeliovi, kterému sice daný puk náramně připomínal ten jeho, ale řekl si, že takových puků je na světě asi víc a jaká by byla škoda nemít hned dva. O krádeži se dozvěděl známý bijec Jevgenus Arťuchus a v touze vzít spravedlnost do svých rukou a pomstít Patrica Aelia, svého dlouholetého přítele, udeřil pěstí Rachna Cachna, který utrpěl četná zranění. Arťuchus využil nastalého zmatku a vkradl se do české šatny, z níž odcizil Aeliovu hokejku, kterou si Aelius ještě předtím omotal černou kobercovou páskou Romula Červenka.

 1. Vyjmenujte kontrakty, které uzavřeli Červenkus s Aeliem (latinsky).
 2. V jakém věcněprávním postavení se nacházel Červenkus po uzavření prvního kontraktu a v jakém se nacházel v případě druhého kontraktu? Uveďte v tomto pořadí.
 3. Kolik platných synallagmat se nachází v textu?
 4. Kdo odpovídá za krádež puku?
 5. Kdo bude pasivně legitimován k actio furti?
 6. Je platná kupní smlouva, kterou uzavřel Rachnus s Aeliem? Vysvětli stručně proč.
 7. Jakou žalobu může užít Rachnus Cachnus na Arťucha, který ho zranil?
 8. Pokud by Rachnus byl otrokem, jakou žalobu může užít jeho pán vůči Arťuchovi?
 9. Jak by se nazýval kontrakt mezi Červenkem a Aeliem, pokud by se obě strany nedohodly na termínu vrácení puku? (latinsky)
 10. Svobodný Aelius se zakoukal na stadionu do dcery bratra své matky. V jakém stupni pokrevního příbuzenství spolu jsou? Můžou spolu uzavřít manželství podle ius civile?

Odpovědi: 1) commodatum, pignus, 2) detentor, vlastník, 3) 0 (emptio-vendito platná není), 4) Červenkus – komodatář ručí za vis minor, 5) Rachnus, Arťuchus, Aelius (užíval věc z titulu zástavního věřitele), 6) ne, nelze koupit věc vlastní, 7) actio iniuriaria aestimatorium, 8) actio legis Aquiliae, 9) prekarium, 10) 4.stupeň, ano

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code