Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Vypracované otázky ke zkoušce

  • Zkouška probíhá ústně. Student si vylosuje číslo otázky a postupně odpoví na téma A a B.
  • Po rozumném naplnění obsahu vznikne PDF verze otázek.
Otázka Autor vypracování Zk.
1/A Řecký městský stát a právo Petra Kelichová
1/B Německý státoprávní vývoj v 1. polovině 19. století Lenka Janoušová
2/A Anglický právní vývoj v normanském období a za vlády Plantagenetů Michal Zikmund
2/B Ústavní zřízení Francie v letech 1789-1814 Michaela Langerová
3/A Politické a právní myšlení antického Řecka a Říma Dominik Vítek
3/B Americký ústavní vývoj ve 20. století Filip Vích
4/A Vývoj anglického parlamentarismu (do konce 15. století) Michal Zikmund
4/B Ústavní zřízení Francie v letech 1814-1870 Renata Kamaleeva
5/A Idea přirozeného práva v evropských právních dějinách Kamila Pechartová
5/B Ústavní zřízení Francie v letech 1870-1940 a období okupace Renata Kamaleeva
6/A Anglické právo ve 12.-15. století Kamila Pechartová
6/B Ústavní zřízení Francie od roku 1946 až do současnosti
7/A Politické a právní myšlení středověku
7/B Německý státoprávní vývoj v letech 1848-1871Lenka Janoušová
8/A Politické a právní myšlení raného novověku
8/B Ústavní vývoj ve Velké Británii v 19. století
9/A Anglické právo v 18. století Filip Vích
9/B Německý státoprávní vývoj v letech 1871-1918
10/A Prameny práva ve středověké a raně novověké Evropě
10/B Německý státoprávní vývoj v letech 1918-1945 Karolína Svobodová
11/A Dějiny angloamerické právní filozofie – do konce 18. století
11/B Německý státoprávní vývoj od roku 1945 do současnosti
12/A Stavovská a absolutní monarchie v evropských právních dějinách
12/B Anglické právo v 19. století
13/A Civilní a trestní proces ve středověku a raném novověku
13/B Právní systém fašistické Itálie
14/A Ústavní vývoj a anglický parlamentarismus v 16. století
14/B Totalitní stát a právo
15/A Anglické právo v 16. století
15/B Italské právní dějiny v 19. a 20. století Ondřej Škrabal
16/A Leges barbarorum Lukáš Kostínek
16/B Ústavní právo v 19. a 20. století
17/A Právní dějiny Byzance Hvězdička
17/B Státoprávní vývoj USA v letech 1776-1803
18/A Charakteristika práva v starověké Mezopotámii, Egyptě a Izraeli Filip Vích
18/B Americké právo ve 20. století
19/A Vývoj lenního práva Lukáš Kostínek
19/B Sovětské ústavní právo Jaroslav Janoušek
20/A Právní dějiny Francké říše Lukáš Kostínek
20/B Ústavní vývoj a právo ve Velké Británii v 1. polovině 20. století Ondřej Pařík
21/A Vztah státu a církve ve středověku a raném novověku
21/B Korporativní stát v evropských právních dějinách 20. století Lukáš Kostínek
22/A Právní dějiny církve ve středověku a raném novověku Michal Říha
22/B Civilní a trestní proces v 19. a 20. století
23/A Srovnání průběhu reformace v jednotlivých zemích Evropy
23/B Americký ústavní vývoj v letech 1850-1918
24/A Anglické právo v 17. století
24/B Charakteristika sovětského práva a zákonodárství
25/A Středověký právní vývoj na Apeninském poloostrově Lukáš Kostínek
25/B Ústavní vývoj a právo ve Velké Británii v 2. polovině 20. století Ondřej Pařík
26/A Právní postavení panovníka v evropských monarchiích (do konce 18. stol.)
26/B Dějiny angloamerické právní filozofie 18.-20. století
27/A Přirozenoprávní kodifikace
27/B Vývoj amerického práva – od roku 1776 do konce 1. poloviny 19. století Milena Chmelíková
28/A Prameny práva ve Francii do doby revoluce v roce 1789 Paulina Machačová
28/B Vývoj amerického federalismu
29/A Státoprávní vývoj ve Francii do doby revoluce v roce 1789
29/B Trestní právo v totalitních státech
30/A Základní zákony francouzského království Paulina Machačová
30/B Trestní právo v 19. a 20. století
31/A Právní vývoj na Pyrenejském poloostrově ve středověku a raném novověku Lukáš Kostínek
31/B Dějiny politického myšlení v 19. století
32/A Prameny práva ve Svaté říši římské Michal Říha
32/B Dějiny politického myšlení ve 20. století
33/A Státoprávní vývoj ve Svaté říši římské v údobí středověku Lída Halajová
33/B Právní dějiny Španělska v 19. a 20. století Lída Halajová
34/A Státoprávní vývoj ve Svaté říši římské v údobí raného novověku Lída Halajová
34/B Dějiny právního myšlení v 19. a 20. století Ladislav Zibura
35/A Anglický ústavní vývoj od počátku 17. století do roku 1660 Jana Kunstýřová
35/B Právní dějiny církve v 19. a 20. století Michal Říha
36/A Anglický ústavní vývoj od roku 1660 do roku 1707 Michal Tuláček
36/B Rakouské právní dějiny ve 20. století Michal Tuláček
37/A Ruské právní dějiny - od vzniku Moskevského státu do konce 18. století Hvězdička
37/B Vývoj amerického práva v letech 1850-1918
38/A Ústavní vývoj anglických kolonií v severní Americe Kristián Léko
38/B Ruský právní vývoj – od počátku 19. století do roku 1917 Michal Říha
39/A Ústavní vývoj a parlamentarismus ve Velké Británii v 18. století
39/B Soukromé právo v Německu v 19. a 20. století Lenka Janoušová
40/A Prameny práva a právo v anglických koloniích v severní Americe Milena Chmelíková
40/B Kodifikace právních odvětví ve Francii na počátku 19. století Paulina Machačová
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code