Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

historie:pfuk:obecky:zkouska:otazka-9-a [2011/12/25 21:26] (aktuální)
Filip Vích vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Anglické právo v 18.století ======
 +  * Cesta k dotvoření precedentu - zvýšení role King's Bench court, vydávání nejdůležitějších precedenčních rozhodnutí (inicioval lord Mansfeld). Soudci mají právo přizpůsobovat měnícím se podmínkám.
 +  * Precedent: soudní rozhodnutí či řízení dosud právem neupraveného,​ stare decis (precedenty závazné pro další rozhodování v obdobných věcech), ratio decidendi (závazné jádro rozhodnutí),​ obiter dictum (odůvodnění konkrétního případu, řečeno mimochodem). Vznikají rozhodnutím soudu ("case law", "judge made law").
 +  * Obligační obchodní právo - speciální poroty, rozvoj obchodu v této době, snaha o určitou zákonnou úpravu. Vznikají nové obchodní společnosti,​ nové zákony (1709 - Copyright Act = Autorský zákon), (1720 - Bubble Act = přísné podmínky pro vznik akciových společností či povinné pojištění obchodů).
 +  * Trestní právo: návrhy na reformu, Henry Fielding. Spojení kriminality se společenskými a ekonomickými podmínkami. Návrh na represi, ale i prevenci. Pouze některé návrhy byly zrealizovány.
 +  * Vývoj procesního práva: proces veden vždy jen v jedné otázce, jednom sporu.
 +  * Zrušení otroctví: William Blackstone ("​Komentáře o právech Anglie = úvod do studia práva na univerzitách,​ čtyři knihy), anglické právo nemůže strpět otroctví. Precedentem případ Jamese Somerseta, vzniká hnutí za zrušení otroctví, obchod s otroky zrušen až v 1.pol.19.st.
 +  * Výuka práva na univerzitách:​ ve 2.polovině století zahájeny pravidelné přednášky o anglickém právu na Oxfordu a Cambridgi. Dříve byly pravidelné jen přednášky o římském právu, prvním řádným profesorem anglického práva byl William Blackstone, postupně vznikají jednotlivé katedry. ​
 +
 +====== Zdroje ======
 +  * Materiál ze serveru Vakobobri.cz (Alenkaaa - CŽV přednášky ZS 2010/2011, Klarka 91 - výcuc ke zkoušce od slunečnice,​ Obecky - Dragys)
 +  * učebnice
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code