Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
historie:pfuk:obecky:zkouska:otazka-6-a [2012/06/25 16:32]
Kamila Pechartová
historie:pfuk:obecky:zkouska:otazka-6-a [2012/06/25 16:35] (aktuální)
Kamila Pechartová
Řádek 90: Řádek 90:
   * půda nemohla být předmětem závěti, ve 14. stol. vzniká institut zvaný „use“ = umírající převedl právo k pozemku na přítele a ten po jeho smrti převedl právo na určené osoby -> z toho se poté vyvinula instituce trustu (svěřenectví)   * půda nemohla být předmětem závěti, ve 14. stol. vzniká institut zvaný „use“ = umírající převedl právo k pozemku na přítele a ten po jeho smrti převedl právo na určené osoby -> z toho se poté vyvinula instituce trustu (svěřenectví)
   * **možnosti získat titul k pozemku**:   * **možnosti získat titul k pozemku**:
-1. dědění - různá místní úprava + rozdíly ve městech +          * dědění - různá místní úprava + rozdíly ve městech 
-normanské období - dělení majetku mezi syny rovným dílem +                ​* ​normanské období - dělení majetku mezi syny rovným dílem 
-pravidla common law - přednost mají pokr. příbuzní (podle stupňů, muž lepší než žena) +                ​* ​pravidla common law - přednost mají pokr. příbuzní (podle stupňů, muž lepší než žena) 
-manželka je oprávněna k 1/3 pozemků svobodné držby +                ​* ​manželka je oprávněna k 1/3 pozemků svobodné držby 
-2. od 13. stol. možnost volně prodávat neomezenou svobodnou držbu „mezi živými“ +          ​* ​od 13. stol. možnost volně prodávat neomezenou svobodnou držbu „mezi živými“ 
-3. možnost titul svobodné držby převést na základě písemně uzavřených smluv (deeds) +          ​* ​možnost titul svobodné držby převést na základě písemně uzavřených smluv (deeds)->​ spojeno s problematikou zajištění závazku 
--> spojeno s problematikou zajištění závazku +                           * převedení movité nebo nemovité věci do zástavy 
-převedení movité nebo nemovité věci do zástavy +                           * umožněny úroky z půjčky (od 15. stol. - limitováno na 5%) 
-umožněny úroky z půjčky (od 15. stol. - limitováno na 5%) +                           * v 15. stol. zástava nemovitých věcí = hypotéka (mortgage) 
-v 15. stol. zástava nemovitých věcí = hypotéka (mortgage) +  ​* ​převod movitých věcí - podobný římskému právu 
-převod movitých věcí - podobný římskému právu +  ​* ​existují věci, které nelze vlastnit – byly Koruny (zlato, stříbro, některé druhy ryb a zvěře)
-existují věci, které nelze vlastnit – byly Koruny (zlato, stříbro, některé druhy ryb a zvěře)+
  
 __**Vybrané problémy trestního práva**__ __**Vybrané problémy trestního práva**__
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code