Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

historie:pfuk:obecky:zkouska:otazka-5-b [2011/12/08 11:00] (aktuální)
Michal Tuláček vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 5/B Ústavní zřízení Francie v letech 1870-1940 a období okupace ======
 +
 +
 +| 3. republika | 1870-1940 |
 +| Nacistická okupace | 1940-1944 |
 +
 +===== 3. republika =====
 +
 +
 +  * Prusko-francouzská válka znamenala konec vlády Napoleona III. a druhého císařství
 +  * byla ustavena prozatímní vláda a 4.září 1870 narychlo vyhlášena Třetí republika
 +    * ústavně zakotvená až 1875. 
 +
 +  * Francie v lednu 1871 nucena kapitulovat před pruským vojskem
 +  * ustavené Národní shromáždění dojednalo mír, přičemž muselo odstoupit Alsasko a severní části Lotrinska a zaplatit velkou válečnou pokutu
 +  * Stabilizace poměrů narušena povstáním Pařížské komuny 1871 (komuna=samosprávná pařížská obec) a několikatýdenní občanskou válkou.
 +
 +  * Ústava z roku 1875 platila až do roku 1940:
 +    * zákonodárnou moc má Národní shromáždění – tvořené z:
 +      * poslanecké sněmovny
 +        * 600 členů
 +        * voleni na 4 roky
 +        * mohl ji rozpustit prezident a vypsat do ní nové volby (volby většinové dvoukolové)
 +      * senátu
 +        * 300 členů
 +        * nerozpustitelný
 +        * voleni na 9 let
 +    * výkonnou moc mají
 +      * prezident
 +        * volen na 7 let Národním shromážděním
 +        * odpovědný ústavně, ne politicky
 +        * právo rozpustit PS ale nikoli senát
 +      * ministerská rada
 +        * během 1.světové války vydává zmocňovací zákony
 +  * V zemi postupně vznikla parlamentní demokracie:
 +    * oportunisté – konec 19.století
 +      * tažení proti katolické církvi
 +      * vzestup vlivu zednářských lóží ​
 +      * představitel Jules Ferry (boj za bezplatné a povinné školství)
 +      * Dreyfusova aféra (politický skandál koncem 19.stol.)
 +    * radikálové
 +      * počátek 20.století
 +      * vyvlastnění církevních řádů (konflikt s Vatikánem)
 +      * budování koloniálního impéria
 +      * protiněmecké spojenectví (dohoda s Anglií a Ruskem)
 +
 +===== Období 1. světové války =====
 +
 +  * díky spojenectví s Anglií a Ruskem stojí Francie na straně vítězných mocností
 +  * ve válce však utrpěla obrovské lidské a materiální ztráty, proto právě tragická zkušenost z první světové války vede k tomu, že se velmi opatrně staví k účasti v příštím válečném konfliktu
 +    * projevilo se to zejména podpisem Mnichovské dohody 1938 francouzskou vládou
 +  * Pod nacistickým útokem roku 1940 třetí republika zaniká
 +    * důvody
 +      * vnitropolitická nestabilita
 +      * růst levicové opozice
 +      * strach z války
 +      * postupný rozpad spojeneckého systému
 +
 +===== Období okupace =====
 +
 +  * Francie rozdělena na dvě části:
 +    - sever Francie
 +      * okupovaná zóna pod kontrolou wehrmachtu (vojenské moci)
 +    - jih Francie
 +      * tzv. „svobodná zóna“, kam se stáhli kolaboranti
 +      * roku 1942 však též obsazena nacisty
 +      * centrum lázeňské město Vichy
 +        * Vichistický kolaborantský režim = s Německem spolupracující vláda maršála Pétaina:
 +        * V čele vlády od 1940 maršál Pétain
 +          * pravomoc vydávat dekrety se silou ústavních zákonů
 +          * zrušil prezidentskou funkci
 +          * převzal veškerou moc
 +        * Autoritativní režim plně závislý na hitlerovském Německu
 +        * doba nezákonných represí, zatýkání a věznění
 +        * pronásledování židovského obyvatelstva
 +        * Heslo: „Svoboda, rovnost, bratrství“ nahrazeno heslem: „Práce, rodina, vlast“.
 +  * Zároveň se formuje hnutí odporu vůči okupantům
 +    * -> partyzánské oddíly podporované obyvatelstvem
 +      * spojily se do organizované skupiny „Francouzských vnitřních sil“ (FFI)
 +      * také zahraniční odboj jehož vliv se stal později rozhodujícím
 +        * **výbor národního osvobození** (Comité Francais de la Libértation nationale) ​
 +        * v čele generál **Charles de Gaulle** (výbor řízen z Londýna a od roku 1943 z Alžírska)
 +  * Červen 1944 
 +    * vylodění spojenců v Normandii a postupné vytlačení hitlerovského vojska a zatčení kolaborantů
 +    * 25.srpna 1944 slavnostní osvobození Paříže.
 +  * Říjen 1945 
 +    * volby do ústavodárného shromáždění v nichž zvítězila levice v čele s komunisty
 +    * Charles de Gaulle zvolen předsedou vlády (ale už 1946 odstoupil)
 +    * následující období čtvrté republiky 1944-1958 velmi politicky nestabilní…
 +
 +===== Prameny =====
 +
 +  * Učebnice str. 281-284
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code