Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
historie:pfuk:obecky:zkouska:otazka-40-a [2011/12/23 10:01]
Milena Chmelíková
historie:pfuk:obecky:zkouska:otazka-40-a [2011/12/23 10:25] (aktuální)
Milena Chmelíková
Řádek 49: Řádek 49:
   * vytlačování španělského práva na Floridě, v Texasu   * vytlačování španělského práva na Floridě, v Texasu
   * jediná kontinentální enkláva (civil law): stát Louisiana   * jediná kontinentální enkláva (civil law): stát Louisiana
-    * 1808 a 1825 vydány občanské zákoníky 
-    * 1825 dílo právníka Edwarda Livingstona z NY, čerpá z Code civil (1804) 
   * snaha o amerikanizace common law   * snaha o amerikanizace common law
   * tradition and design – právo recipováno v tradici, na druhé straně je zbaveno nevhodných doktrín   * tradition and design – právo recipováno v tradici, na druhé straně je zbaveno nevhodných doktrín
     * soudci stanovují rozsah recepce     * soudci stanovují rozsah recepce
-  * rostoucí kreativita soudců ve vytváření precedentů + nárůst legislativy → zpevnění struktury platného práva cestou kodifikace 
-    * obhájcem je soudce Nejvyššího soudu Joseph Story: kodifikace nejdůležitějších právních odvětví na úrovni rozhodujících států Unie, ostatní státy budou následovat tento vzor → dojde ke sjednocení právního řádu země 
-    * smysl to má až 1848 v NY (právník David Field): vydán nový občanský soudní řád 
-      * zpočátku na J a V odmítán – narušena tradiční soudcovská normotvorba 
-      * přijta na západě země 
-  * 1. pol. 19. století: nárůst právnického stavu 
-    * advokáti u soudu → “řečnický styl” 
   * koncem 18. století také první právnické školy   * koncem 18. století také první právnické školy
   * začátek systematického zaznamenávání a publikování soudních případů   * začátek systematického zaznamenávání a publikování soudních případů
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code