Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


4/B Ústavní zřízení Francie v letech 1814-1870

Konstituční monarchie Legitimní monarchie 1814-1830
Červencová monarchie 1830-1848
Druhá republika 1848-1852
Druhé císařství 1852-1870

Legitimní hierarchie

 • Po Napoleonově vypuzení z Francie v roce 1814 na prázdný francouzský trůn povolán Senátem Ludvík XVIII. z rodu Bourbonů
  • bratr popraveného krále Ludvíka XVI
  • s cílem obnovit starou monarchii
 • Následující éra je nazývána restaurací (obnovou) nebo dobou legitimní monarchie.
 • Konstituční charta
  • 4.června 1814
  • vydána králem Ludvíkem XVIII. (oktrojovaná ústava)
  • zachovává některé výdobytky z doby revoluce
   • rovnost občanů před zákonem
   • rovnost v přístupu ke státním úřadům
   • svobodu názoru, vyznání a pohybu
   • právo omezeného počtu zástupců podílet se na tvorbě zákonů
  • ústava dále zakotvuje dělbu moci
   • výkonná moc náleží panovníku – „panovník z boží vůle“
   • zřízen dvoukomorový parlament
    • HK panská sněmovna
    • DK poslanecká sněmovna
 • 1815 – Stodenní císařství
  • Napoleonův útěk z Elby a návrat k moci
  • král Ludvík XVIII. opustil Paříž
  • nicméně po porážce Napoleona v bitvě u Waterloo (18. června 1815) se Ludvík XVIII. vrací zpět a nastává éra druhé restaurace
   • Ludvík XVIII. čelí požadavkům ultra-royalistů na vypořádání se s Napoleonovými přívrženci
   • jde cestou národního usmíření a prosazení liberálních myšlenek podporujících hospodářský vzestup
 • Po smrti Ludvíka XVIII. nastupuje na trůn jeho bratr Karel X. (vládne 1824-1830)
  • naopak podporuje ultra-royalisty a jejich snahy o obnovení absolutní monarchie předrevolučního typu
  • Poté, co se pokusí omezit svobodu tisku a volební právo
  • roku 1830 tedy dochází k červencové revoluci
   • = povstání obyvatel na obranu svých politických práv přiznaných podle Konstituční charty a Karel X. je přinucen opustit Francii.

Červencová monarchie

 • Roku 1830 dochází k nastolení červencové monarchie
  • Jediným francouzským panovníkem v tomto období byl Ludvík Filip Orleánský

Druhá republika

 • Roku 1848 však v Evropě propukla revoluce, která se šíří i do Francie a tentokrát je královská moc definitivně svržena
  • král abdikoval a prezidentem byl v přímých všeobecných volbách zvolen Ludvík Napoleon Bonaparte
   • synovec císaře Napoleona I. Bonaparte
  • Významnou událostí je zavedení všeobecného volebního práva pro všechny muže
   • počet voličů vzrostl na 9 milionů
 • 2.prosince 1851
  • Ludvík Napoleon provedl státní převrat se snahou o znovunastolení císařství
  • Plebiscit většinou více než 90% hlasů převrat potvrdil
  • obnovení císařské hodnosti – Ludvík Napoleon Bonaparte přijal jméno Napoleon III.
 • O rok později, 2.prosince 1852 bylo slavnostně vyhlášeno Druhé císařství, které trvá do roku 1870.

Druhé císařství

 • Napoleon III. byl přesvědčen, že je třeba podporovat hospodářský růst, a tak nechal stavět železnice, kanály (Suezský průplav) a přístavy
  • To přispělo k rozvoji obchodu a průmyslu
 • Také dochází k modernizaci a grandiózní přestavbě Paříže
 • Kombinace diktatury a ekonomického liberalismu.
 • Prusko-francouzská válka znamenala konec vlády Napoleona III.
  • zajat v bitvě u Sedanu 2.září 1870
  • když se zpráva o jeho zajetí donesla do Paříže
  • byla ustavena prozatímní vláda a 4.září 1870 narychlo vyhlášena Třetí republika, ústavně zakotvená až 1875.

Prameny

 • Učebnice str. 278-281
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code