Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

historie:pfuk:obecky:zkouska:otazka-4-b [2011/12/05 15:15] (aktuální)
Michal Tuláček vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 4/B Ústavní zřízení Francie v letech 1814-1870 ======
 +
 +| Konstituční monarchie | Legitimní monarchie | 1814-1830 |
 +| ::: | Červencová monarchie | 1830-1848 |
 +| Druhá republika || 1848-1852 |
 +| Druhé císařství || 1852-1870 |
 +
 +===== Legitimní hierarchie =====
 +
 +  * Po Napoleonově vypuzení z Francie v roce 1814 na prázdný francouzský trůn povolán Senátem Ludvík XVIII. z rodu Bourbonů
 +    * bratr popraveného krále Ludvíka XVI
 +    * s cílem obnovit starou monarchii
 +  * Následující éra je nazývána restaurací (obnovou) nebo dobou legitimní monarchie. ​
 +
 +  * Konstituční charta
 +    * 4.června 1814
 +    * vydána králem Ludvíkem XVIII. (oktrojovaná ústava)
 +    * zachovává některé výdobytky z doby revoluce
 +      * rovnost občanů před zákonem
 +      * rovnost v přístupu ke státním úřadům
 +      * svobodu názoru, vyznání a pohybu
 +      * právo omezeného počtu zástupců podílet se na tvorbě zákonů
 +    * ústava dále zakotvuje dělbu moci
 +      * výkonná moc náleží panovníku – „panovník z boží vůle“
 +      * zřízen dvoukomorový parlament
 +        * HK panská sněmovna
 +        * DK poslanecká sněmovna
 +  * 1815 – Stodenní císařství
 +    * Napoleonův útěk z Elby a návrat k moci
 +    * král Ludvík XVIII. opustil Paříž
 +    * nicméně po porážce Napoleona v bitvě u Waterloo (18. června 1815) se Ludvík XVIII. vrací zpět a nastává éra druhé restaurace
 +      * Ludvík XVIII. čelí požadavkům ultra-royalistů na vypořádání se s Napoleonovými přívrženci
 +      * jde cestou národního usmíření a prosazení liberálních myšlenek podporujících hospodářský vzestup
 +  * Po smrti Ludvíka XVIII. nastupuje na trůn jeho bratr Karel X. (vládne 1824-1830)
 +    * naopak podporuje ultra-royalisty a jejich snahy o obnovení absolutní monarchie předrevolučního typu
 +    * Poté, co se pokusí omezit svobodu tisku a volební právo
 +    * roku 1830 tedy dochází k červencové revoluci
 +      * = povstání obyvatel na obranu svých politických práv přiznaných podle Konstituční charty a Karel X. je přinucen opustit Francii.
 +
 +===== Červencová monarchie =====
 +  * Roku 1830 dochází k nastolení červencové monarchie
 +    * Jediným francouzským panovníkem v tomto období byl Ludvík Filip Orleánský
 +
 +===== Druhá republika =====
 +  * Roku 1848 však v Evropě propukla revoluce, která se šíří i do Francie a tentokrát je královská moc definitivně svržena
 +    * král abdikoval a prezidentem byl v přímých všeobecných volbách zvolen Ludvík Napoleon Bonaparte
 +      * synovec císaře Napoleona I. Bonaparte
 +    * Významnou událostí je zavedení všeobecného volebního práva pro všechny muže
 +      * počet voličů vzrostl na 9 milionů
 +  * 2.prosince 1851 
 +    * Ludvík Napoleon provedl státní převrat se snahou o znovunastolení císařství
 +    * Plebiscit většinou více než 90% hlasů převrat potvrdil
 +    * obnovení císařské hodnosti – Ludvík Napoleon Bonaparte přijal jméno Napoleon III.
 +  * O rok později, 2.prosince 1852 bylo slavnostně vyhlášeno Druhé císařství,​ které trvá do roku 1870.
 +
 +===== Druhé císařství =====
 +
 +  * Napoleon III. byl přesvědčen,​ že je třeba podporovat hospodářský růst, a tak nechal stavět železnice, kanály (Suezský průplav) a přístavy
 +    * To přispělo k rozvoji obchodu a průmyslu
 +  * Také dochází k modernizaci a grandiózní přestavbě Paříže
 +  * Kombinace diktatury a ekonomického liberalismu. ​
 +  * Prusko-francouzská válka znamenala konec vlády Napoleona III.
 +    * zajat v bitvě u Sedanu 2.září 1870
 +    * když se zpráva o jeho zajetí donesla do Paříže
 +    * byla ustavena prozatímní vláda a 4.září 1870 narychlo vyhlášena Třetí republika, ústavně zakotvená až 1875. 
 +
 +===== Prameny =====
 +
 +  * Učebnice str. 278-281
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code