Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
historie:pfuk:obecky:zkouska:otazka-38-b [2011/12/27 16:08]
Michal Říha
historie:pfuk:obecky:zkouska:otazka-38-b [2011/12/27 16:23] (aktuální)
Michal Říha
Řádek 35: Řádek 35:
  
 === Stolypinovy reformy === === Stolypinovy reformy ===
-Ministr vnitra (a později premiér) Petr Stolypin v roce 1906 dává vzniknout **nové redakci Základních svodů zákonů Ruského impéria**. V nové redakci je kladen důraz především na silné postavení osoby panovníka, kterýžto **//coby car a imperátor vší Rusi je posvátný a nedotknutelný.//​** Nově dochází také k zákazu sovětů. V roce 1907 car rozpouští druhou Státní dumu a dochází k zvýšení volebního cenzu novým **volením zákonem**, čímž vzniká carovi konformnější duma.+Ministr vnitra (a později premiér) Petr Stolypin v roce 1906 dává vzniknout **nové redakci Základních svodů zákonů Ruského impéria**. V nové redakci je kladen důraz především na silné postavení osoby panovníka, kterýžto **//coby car a imperátor vší Rusi je posvátný a nedotknutelný.//​** ​Přesto nový svod ukotvuje postavení obou komor dumy a je to de facto zákon o vzniku konstituční monarchie. ​Nově dochází také k zákazu sovětů. V roce 1907 car rozpouští druhou Státní dumu a dochází k zvýšení volebního cenzu novým **volením zákonem**, čímž vzniká carovi konformnější duma.
  
 Stolypin se také snažil o zefektivnění ruského zemědělství. Roku 1903 dochází k **zákazu společného ručení občin** a roku 1906 car svým nařízením ruší výkupné za půdu pro rolníky, kteří vystoupili z občin. Vystoupení z občin se roku 1910 stává prakticky povinným. Hlad po půdě byl částečně utlumen organizací kolonizace Sibiře a částečně i zefektivněním agrárních technologií,​ což mělo vést k rozvoji zemědělského kapitalismu. Stolypin také začal organizovat výkup statkářských pozemků v prospěch rolníků, což ale narazilo na odpor sedláků a vyšších vrstev, takže se od tohoto kroku odstoupilo. K nutné pozemkové reformě se nakonec přistoupilo až za vlády bolševiků. Stolypin se také snažil o zefektivnění ruského zemědělství. Roku 1903 dochází k **zákazu společného ručení občin** a roku 1906 car svým nařízením ruší výkupné za půdu pro rolníky, kteří vystoupili z občin. Vystoupení z občin se roku 1910 stává prakticky povinným. Hlad po půdě byl částečně utlumen organizací kolonizace Sibiře a částečně i zefektivněním agrárních technologií,​ což mělo vést k rozvoji zemědělského kapitalismu. Stolypin také začal organizovat výkup statkářských pozemků v prospěch rolníků, což ale narazilo na odpor sedláků a vyšších vrstev, takže se od tohoto kroku odstoupilo. K nutné pozemkové reformě se nakonec přistoupilo až za vlády bolševiků.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code