Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Americký ústavní vývoj ve 20.století

 • Ústava USA (The Constitution of the United States of America) = základní zákon USA, popis organizace a struktury federativní moci (vlády) a dělby moci mezi federaci a jednotlivé státy. Během své existence byla celkem 27krát měněna či doplněna dodatky (prvních deset dodatků = Bill of Rights, nejstarší dosud platná ústava (od 1788, nejnovější dodatek z roku 1992), rigidní (dodatky musí být schváleny 3/4 států + obě komory federálního kongresu).
 • Vývoj spjat s činností Nejvyššího soudu - hájil volnou hru tržních sil, ve 30.letech proti státní regulaci. V první polovině století konzervativní, od druhé poloviny obrat k občanským svobodám a lidským právům.
 • Legislativní činnost - dodatky (o federálních daních, přímé volbě senátorů, volebním právu pro ženy 1920, atd.)
 • Ekonomicko-sociální vývoj a ústava: nikdo nemůže být bez řádného procesu zbaven života, svoboda majetku, možnost státní regulace ekonomického podnikání na základě veřejného zájmu (např. úprava pracovní doby žen). Vliv má i velká hospodářská krize z roku 1929 ⇒zhroucení bankovního systému, konec mnoha firem a korporací, uzavření továren, nezaměstnanost, názory o nutnosti státních zásahů do nastartování ekonomiky ⇒ New Deal (Nový úděl, soubor opatření k nastartování ekonomiky za vlády prezidenta Franklina D.Roosevelta, cílem podpořit a znovu nastartovat americkou ekonomiku).
 • Spor o New Deal: 1) vznikají nové instituce a pravidla pro podnikání, spolupráce odborů, podnikatelů a vlády v rámci „plánované ekonomiky“ 2) prohloubení sociálních reforem, podpora zaměstnanosti, apod. ⇒ reakce NS USA, nelíbí se jim zásahy státu do ekonomiky, Roosevelt se snažil změnit počet členů NS, aby v něm sedělo méně konzervativců. Snaha byla neúspěšná, nakonec vše vyřešeno ústupky a rezignacemi. Jmenování neodporujících soudců ⇒ další kroky New Dealu NS USA podpořil.

Ústavní vývoj v oblasti LP, OP a OS

 • Právo na soukromí - dodnes často diskutováno u NS USA (otázka potratů (případ Roe versus Wade, otázka potratového zákona), antikoncepce, euthanazie, sterilizace, životního stylu), rozmnožování je základním právem člověka, zákony zakazující antikoncepci jsou neústavní a porušují právo na soukromí. Uznáno oprávnění ženy ukončit těhotenství do tří měsíců od početí. Na školách se nesmí provádět společná modlitba (každý má právo na svou víru), svoboda tisku (pokud nejde o zlovolné a nepravdivé informace), apod.
 • Proces - rozšíření práv občanů USA i na úroveň státních soudů, důkazy které byly získány porušením Listiny práv, nemohou být u soudu předloženy (nepovolené odposlechy, domovní prohlídky), poskytnutí obhájce nemajetným, sdělení práv podezřelému.
 • Rasová otázka - na J segregace a utlačování, násilí, omezení volebního práva, postupně docházelo ke zlepšování. Školství bylo oddělené,ale rovné. Studenti přijatí do belošské školy nesmějí být segregováni. Warrenův soud - aktivní rozvíjení občanských svobod, podpora snah černošského obyvatelstva, konec segregace (Zákon o občanských právech a zákon o volebním právu 1964/1965, zákaz rasové diskriminace, ve veřejných zařízeních a zaměstnání, konec diskriminace ve volebním právu) ⇒ afirmativní konce: pozitivní diskriminace, vyrovnávání (zvýhodněný přístup v oblasti práce a školství, někteří tvrdí, že to narušuje barvoslepost ústavy a zavádí diskriminace bělochů)
 • Reakce na komunismus - Smithův zákon, který zakazuje násilné svržení vlády.
 • Diskriminace žen - souvisí s afirmativní akcí, lepší předpoklady na zisk pracovního místa mají mít před méně schopnými muži ženy, přijaty i zákony o sexuálním obtěžování.

Ústavní vývoj na úrovni jednotlivých zemí

 • ovlivněno rozhodnutím NS USA, značná část federativní Listiny práv je závazná i pro jednotlivé státy. Dvanáct států ve 20.století přijímá nové ústavy, pro pět je to ústava první, místní nejvyšší soudy často směřují rozhodnutí k NS USA.

Zdroje

 • Materiály ze serveru Vakobobri (výcuc od Slunecnice, Seltenreich se při zkouškách ptá na stále stejné otázky od Kitty, Obecky - Dragys)
 • učebnice
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code