Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
historie:pfuk:obecky:zkouska:otazka-17-a [2011/12/29 23:01]
Michal Říha
historie:pfuk:obecky:zkouska:otazka-17-a [2011/12/29 23:04] (aktuální)
Michal Říha
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Právní dějiny Byzance ====== ====== Právní dějiny Byzance ======
-V roce 293 dochází k reorganizaci Římské říše a k jejímu rozdělení na východořímskou a západořímskou část, které v podstatě kopírovaly i pozdější vývoj. Původně pouze formální rozdělení,​ ale postupně sílí a roku 330 císař Konstantin I. přesidluje do původně megarské kolonie Byzantionu, který přejmenovává na Konstantinopolis. K úplnému oddělení obou římských říší dochází v roce 395 po úmrtí římského císaře Theodosia. Přes převažující řecké etnikum se obyvatelé ​ sami nazývají Římané po celou dobudu ​existence Byzance. Toto byla ještě posíleno po roce 476, kdy zanikla Západořímská říše. Výraz Byzantská říše vznikl až v 16. století. ​+V roce 293 dochází k reorganizaci Římské říše a k jejímu rozdělení na východořímskou a západořímskou část, které v podstatě kopírovaly i pozdější vývoj. Původně pouze formální rozdělení,​ ale postupně sílí a roku 330 císař Konstantin I. přesidluje do původně megarské kolonie Byzantionu, který přejmenovává na Konstantinopolis. K úplnému oddělení obou římských říší dochází v roce 395 po úmrtí římského císaře Theodosia. Přes převažující řecké etnikum se obyvatelé ​ sami nazývají Římané po celou dobu existence Byzance. Toto byla ještě posíleno po roce 476, kdy zanikla Západořímská říše. Výraz Byzantská říše vznikl až v 16. století. ​
  
 ===== Rané období (565-610)===== ===== Rané období (565-610)=====
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code