Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
historie:pfuk:obecky:zkouska:otazka-1-b [2011/12/10 16:42]
Lenka Janoušová
historie:pfuk:obecky:zkouska:otazka-1-b [2011/12/10 16:56] (aktuální)
Lenka Janoušová
Řádek 30: Řádek 30:
   * jihoněmecké konstituční monarchie – snaha chránit jednotlivce před státem (X severoněmecké země – zavádění starých stavovských ústav)   * jihoněmecké konstituční monarchie – snaha chránit jednotlivce před státem (X severoněmecké země – zavádění starých stavovských ústav)
   * po 1830 další vlna vydávání ústav: Sasko 1831, Brunšvicko 1831, Hannoversko 1833   * po 1830 další vlna vydávání ústav: Sasko 1831, Brunšvicko 1831, Hannoversko 1833
-jako vzor těmto ústavám slouží Belgie (1831) – suverenita lidu, parlamentní systém, základní občanská práva; oproti tomu Prusko moderními tendencemi ústavního vývoje nedotčeno+  * jako vzor těmto ústavám slouží Belgie (1831) – suverenita lidu, parlamentní systém, základní občanská práva; oproti tomu Prusko moderními tendencemi ústavního vývoje nedotčeno
  
 ===== III. Právo ===== ===== III. Právo =====
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code