Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Dějiny právnického stavu a právnických profesí

Týden Téma Přednášející
2 Magistráti, právníci a úředníci za římské republiky a císařství. prof. JUDr. Michal Skřejpek DrSc.
3 Římská advokacie a Jurisprudence. doc. JUDr. Petr Bělovský Ph.D.
4 Dějiny právnického stavu v USA. doc. JUDr. Radim Seltenreich
5 Právnický stav v Evropě od založení boloňské univerzity až počátek novověku - jeho organizační formy a vzdělávání. doc. JUDr. Radim Seltenreich
6 Úřady, kanceláře, notáři a písaři. Příležitost k uplatnění právnického vzdělávání a právních vědomostí do 15. století v českých zemích. doc. JUDr. Vladimír Kindl
7 Právnické studium a příležitost k uplatnění právních poznatků v českých zemích doby předbělohorské a pobělohorské. doc. JUDr. Vladimír Kindl
8 Právnická povolání v českých zemích 1848 - 1918 (soudci, státní zástupci, advokáti a notáři). doc. JUDr. Vladimír Kindl
9 Francouzská „šlechta taláru“. Jaromír Císař
10 Vývoj právnického vzdělávání a právnických profesí po roce 1945. JUDr. Jiří Šouša
11 Specifická cesta právnického stavu v Anglii - organizační normy a vzdělávání. Dilema totality - degradace právnického stavu v nacistickém Německu (srovnání s komunistickým režimem v NDR). doc. JUDr. Radim Seltenreich

Svět

Čechy

Zadání zkoušek

4.1.2012

 1. Advokáti ve starověkém Římě
 2. Cursus honorum za republiky
 3. Obsazování federálních a státních soudů v USA
 4. Český královský prokurátor v době stavovské
 5. Rozdíl soudci, advokáti, notáři a státní zástupci za rakouska-uherska a za 1.ČSR
 6. Právníci v Právní radě za exilu

24.1.2012

 1. Advokáti ve starověkém Římě - způsob odměňování
 2. Pravomoci jednotlivých magistrátů za římské republiky
 3. Právní odůvodnění nacistické ideologie (tak nějak) - myslím, že chtěl toho Schmitta etc.
 4. Český královský prokurátor v době stavovské + soudci v době stavovské
 5. Soudci a státní zástupci za 1.ČSR
 6. Soukromé uplatňování práva za 1. ČSR (advokacie, podnikání…)

16.1.2013

 1. Praefektura za principátu
 2. Odměna za zastoupení ve starém Římě
 3. Barristers a solicitors
 4. Veřejné notářství předhusitské doby
 5. Soudci a státní zástupci v českých zemích 1848-1918
 6. Advokáti a notáři 1918-1939

9.2.2015

 1. cursus honorum za republiky
 2. charakteristika magistrátů a jejich příklady v principátu
 3. barristers a solicitors
 4. ideologie za nacistického Německa
 5. veřejné notářství předhusitské doby
 6. soudci 1848-1918

12.1.2016

 1. Praefecti za principátu
 2. Odměna za zastoupení v říši římské
 3. Obsazování státních a federálních soudů v USA
 4. Soudci zemského a apelačního soudu v době stavovské
 5. Notáři 1848-1918
 6. Změny v postavení jednotlivých právních profesí po roce 1918

7.6.2016

 1. Jednotlivá opatření římských magistrátů za republiky.
 2. Odměny za zastoupení před soudy v Římské říši.
 3. Charakterizujte právní nauku v nacistickém Německu.
 4. Jakým způsobem se v USA obsazují federální soudy a soudy jednotlivých států?
 5. Královští prokurátoři v právním řádu českých zemí doby stavovské a v absolutismu.
 6. Podmínky pro výkon soudcovské profese v Rakousku v letech 1848-1918.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code