Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
historie:pfuk:cech:zkouska:start [2011/04/29 18:06]
Leona Hartmanova [Skupina B]
historie:pfuk:cech:zkouska:start [2014/05/15 21:08] (aktuální)
Martin Douda [Vypracované otázky ke zkoušce z Čecha na PF UK]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Vypracované otázky ke zkoušce ======+====== Vypracované otázky ke zkoušce ​z Čecha na PF UK ======
  
   * Seznam otázek pro zkoušku z českých a československých právních dějin.   * Seznam otázek pro zkoušku z českých a československých právních dějin.
   * Otázky jsou rozděleny do dvou skupin A a B. Student si losuje jednu otázku z obou skupin.   * Otázky jsou rozděleny do dvou skupin A a B. Student si losuje jednu otázku z obou skupin.
-  * Kontrola - **Klára Švandelíková,​ Leona Hartmanová,​ Jenda Exner**... Zk. = 8-), nutno rozpracovat/​dodělat = :!:+  * Kontrola - **Klára Švandelíková,​ Leona Hartmanová,​ Jenda Exner**... Zk. = 8-)
  
 +  * Pokud máte již otázky vytištěné,​ asi Vás budou zajímat chyby, které byly v otázkách opraveny, jsou k nalezení ​ [[errata|zde]].
 +  * Pokud teprve budete otázky tisknout, pak si projděte i seznam nahlášených,​ ale neopravených chyb [[chyby|zde]].
  
-===== PDF verze =====+<WRAP center round download 60%> 
 +__**DOWNLOAD**__
   * [[http://​ius.tulacek.eu/​download/​cech.pdf|Celý Čech]]   * [[http://​ius.tulacek.eu/​download/​cech.pdf|Celý Čech]]
-  * [[http://​ius.tulacek.eu/​download/​cech-a.pdf|Čech,​ skupina A]] -> **Finální verze pro tisk**+  * [[http://​ius.tulacek.eu/​download/​cech-a.pdf|Čech,​ skupina A]] 
   * [[http://​ius.tulacek.eu/​download/​cech-b.pdf|Čech,​ skupina B]]   * [[http://​ius.tulacek.eu/​download/​cech-b.pdf|Čech,​ skupina B]]
 +</​WRAP>​
  
 +<WRAP center round todo 60%>
 +__**OTÁZKY DO SLUCHÁTEK**__
 +  * 1.-10. ​          ​http://​ulozto.cz/​xsqrhWP3/​cech-1-10-mp3
 +  * 11.-20. ​         http://​ulozto.cz/​x4hHhnKw/​cech-11-20-mp3
 +  * 21.-30. ​         http://​ulozto.cz/​x9ywy8bc/​cech-21-30-mp3
 +  * 31.-40. ​         http://​ulozto.cz/​xkAvAgYt/​cech-31-40-mp3
 +</​WRAP>​
 +===== Kindle verze =====
 + 
 +  * {{:​cech:​zkouska:​cech.mobi|Celý čech, verze pro Amazon Kindle}}
 + 
 ===== Skupina A ===== ===== Skupina A =====
  
 ^ Název otázky ^ Autor vypracování ^ Zk. ^ ^ Název otázky ^ Autor vypracování ^ Zk. ^
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-1|1. Přemyslovský stát, jeho vznik, ústřední a místní orgány do poloviny 11. století]] | Jana Hrbáčková | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-1|1. Přemyslovský stát, jeho vznik, ústřední a místní orgány do poloviny 11. století]] | Jana Hrbáčková | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-2|2. Zákonodárství knížete Břetislava]] | Jana Hrbáčková | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-2|2. Zákonodárství knížete Břetislava]] | Jana Hrbáčková | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-3|3. Zemské desky]] | Tereza Bartošová | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-3|3. Zemské desky]] | Tereza Bartošová | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-4|4. Ordály a jejich uplatnění v českém soudním ​ řízení]] | Anča Součková | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-4|4. Ordály a jejich uplatnění v českém soudním ​ řízení]] | Anča Součková | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-5|5. Právní knihy českého zemského práva v době předhusitské]] | Tereza Bartošová | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-5|5. Právní knihy českého zemského práva v době předhusitské]] | Tereza Bartošová | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-6|6. Právní knihy českého a moravského zemského práva doby stavovské]] | Hanka Draslarová | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-6|6. Právní knihy českého a moravského zemského práva doby stavovské]] | Hanka Draslarová | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-7|7. Horní zákoník Václava II. a další vývoj horního práva]] | Hanka Draslarová | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-7|7. Horní zákoník Václava II. a další vývoj horního práva]] | Hanka Draslarová | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-8|8. Vznik středověkých měst, právní základ jejich existence, organizace jejich správy a soudnictví]] | Honza Geryk | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-8|8. Vznik středověkých měst, právní základ jejich existence, organizace jejich správy a soudnictví]] | Honza Geryk | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-9|9. Pokusy o kodifikaci zemského práva v době předhusitské]] | Hanka Draslarová | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-9|9. Pokusy o kodifikaci zemského práva v době předhusitské]] | Hanka Draslarová | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-10|10. Vladislavské zemské zřízení, jeho redakce a doplňky]] | Irča Městecká | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-10|10. Vladislavské zemské zřízení, jeho redakce a doplňky]] | Irča Městecká | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-11|11. Kodifikace českého městského práva]] |Matej Lofaj | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-11|11. Kodifikace českého městského práva]] |Matej Lofaj | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-12|12. Instituty majetkového práva v českém zemském a městském právu do r. 1627]] |Bára Skolková | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-12|12. Instituty majetkového práva v českém zemském a městském právu do r. 1627]] |Bára Skolková | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-13|13. Svobodná a nesvobodná držba nemovitostí v českém feudálním právu]] | Tereza Jedličková| 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-13|13. Svobodná a nesvobodná držba nemovitostí v českém feudálním právu]] | Tereza Jedličková| 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-14|14. Stát české koruny v době stavovské, jeho složení, orgány]] |Lubomír Hánečka | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-14|14. Stát české koruny v době stavovské, jeho složení, orgány]] |Lubomír Hánečka | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-15|15. Vznik rakouského soustátí a jeho společné orgány za absolutismu]] |Milan Kučera | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-15|15. Vznik rakouského soustátí a jeho společné orgány za absolutismu]] |Milan Kučera | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-16|16. Právní tituly nástupnictví na český královský trůn do r. 1627]] | Jakub Drápal| 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-16|16. Právní tituly nástupnictví na český královský trůn do r. 1627]] | Jakub Drápal| 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-17|17. Soudní soustava za stavovského státu]] | Barbora Hluchá | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-17|17. Soudní soustava za stavovského státu]] | Barbora Hluchá | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-18|18. Trestní právo za stavovského státu]] | Zuzka Průchová | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-18|18. Trestní právo za stavovského státu]] | Zuzka Průchová | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-19|19. Proces u zemského soudu v době stavovské]] | Standa Kafka | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-19|19. Proces u zemského soudu v době stavovské]] | Standa Kafka | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-20|20. České stavovské povstání a jeho státoprávní program]] | Veronika Pochobradská | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-20|20. České stavovské povstání a jeho státoprávní program]] | Veronika Pochobradská | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-21|21. Obnovené zřízení zemské, Novelly a Deklaratoria]] | Veronika Pochobradská | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-21|21. Obnovené zřízení zemské, Novelly a Deklaratoria]] | Veronika Pochobradská | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-22|22. Reformy Marie Terezie v oblasti správy a právního řádu]] | Petra Jestříbková | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-22|22. Reformy Marie Terezie v oblasti správy a právního řádu]] | Petra Jestříbková | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-23|23. Reformy Josefa II. v oblasti správy a právního řádu]] | Petra Jestříbková | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-23|23. Reformy Josefa II. v oblasti správy a právního řádu]] | Petra Jestříbková | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-24|24. Kodifikace trestního práva za Marie Terezie a Josefa II.]] | Barbora Hluchá | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-24|24. Kodifikace trestního práva za Marie Terezie a Josefa II.]] | Barbora Hluchá | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-25|25. Reformy v oblasti soukromého práva za Marie Terezie a Josefa II.]] | Barbora Cibulková| 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-25|25. Reformy v oblasti soukromého práva za Marie Terezie a Josefa II.]] | Barbora Cibulková| 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-26|26. Sbírky celostátních a zemských předpisů od konce 18. stol. do r. 1848]] | Tereza Jedličková | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-26|26. Sbírky celostátních a zemských předpisů od konce 18. stol. do r. 1848]] | Tereza Jedličková | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-27|27. Všeobecný občanský zákoník rakouský, jeho systematika,​ nejdůležitější instituty]] |Kryštof Petrusek | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-27|27. Všeobecný občanský zákoník rakouský, jeho systematika,​ nejdůležitější instituty]] |Kryštof Petrusek | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-28|28. Vznik a zánik manželství v rakouském právu 19. století]] | Marketka Soukupů | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-28|28. Vznik a zánik manželství v rakouském právu 19. století]] | Marketka Soukupů | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-29|29. Kodifikace trestního práva v 19. století]] | Kryštof Petrusek | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-29|29. Kodifikace trestního práva v 19. století]] | Kryštof Petrusek | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-30|30. Rakouský ústavní vývoj 1848-1918]] | Michala Šmahelová | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-30|30. Rakouský ústavní vývoj 1848-1918]] | Michala Šmahelová | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-31|31. Bachovský absolutismus]] | Kamila Hřavová | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-31|31. Bachovský absolutismus]] | Kamila Hřavová | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-32|32. Dvojkolejnost rakouské správy, správa zeměpanská a samospráva]] | Marketka Soukupů | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-32|32. Dvojkolejnost rakouské správy, správa zeměpanská a samospráva]] | Marketka Soukupů | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-33|33. Říjnový diplom, únorová ústava a česká politika]] | Denisa Knotková| 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-33|33. Říjnový diplom, únorová ústava a česká politika]] | Denisa Knotková| 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-34|34. Prosincová ústava a česká politika]] | Honza Horych | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-34|34. Prosincová ústava a česká politika]] | Honza Horych | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-35|35. Úprava živnostenského a obchodního práva v druhé ​ pol. 19. století]] | Honza Geryk | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-35|35. Úprava živnostenského a obchodního práva v druhé ​ pol. 19. století]] | Honza Geryk | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-36|36. Soudní soustava a procesní předpisy v druhé pol. 19 století]] | Míša Maryšková | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-36|36. Soudní soustava a procesní předpisy v druhé pol. 19 století]] | Míša Maryšková | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-37|37. Právní úprava občanských práv a svobod v druhé polovině 19. století]] | Barbora Cibulková | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-37|37. Právní úprava občanských práv a svobod v druhé polovině 19. století]] | Barbora Cibulková | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-38|38. Vývoj volebního práva v Rakousku]] | Honza Horych | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-38|38. Vývoj volebního práva v Rakousku]] | Honza Horych | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-39|39. Říšský zákoník a zemské zákoníky (publikace práce od r. 1848 do r. 1918)]] |Adam Polánský | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-39|39. Říšský zákoník a zemské zákoníky (publikace práce od r. 1848 do r. 1918)]] |Adam Polánský | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-40|40. České země v nadstátních útvarech v Evropě (Svatá říše Římská, Rakouské císařství,​ Německý bund)]] |Adam Polánský | 8-) |+| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-a:​otazka-40|40. České země v nadstátních útvarech v Evropě (Svatá říše Římská, Rakouské císařství,​ Německý bund)]] |Adam Polánský | 8-) |
  
 ===== Skupina B ===== ===== Skupina B =====
  
 ^ Název otázky ^ Autor vypracování ^ Zk. ^ ^ Název otázky ^ Autor vypracování ^ Zk. ^
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-1|1. Recepční zákon 1918]] | Bára Vrajíková | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-1|1. Recepční zákon 1918]] | Bára Vrajíková | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-2|2. Vznik ČSR a Prozatímní ústava]] | Bára Vrajíková |8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-2|2. Vznik ČSR a Prozatímní ústava]] | Bára Vrajíková |8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-3|3. Ústavní listina 1920]] | Bára Vrajíková |8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-3|3. Ústavní listina 1920]] | Bára Vrajíková |8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-4|4. Právní postavení menšin za první republiky]] | Markéta Frdlíková |8-)| +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-4|4. Právní postavení menšin za první republiky]] | Markéta Frdlíková |8-)| 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-5|5. Právní zakotvení hranic ČSR v letech 1919-1938]] | Markéta Frdlíková |8-)| +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-5|5. Právní zakotvení hranic ČSR v letech 1919-1938]] | Markéta Frdlíková |8-)| 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-6|6. Změny v recipovaném občanském právu v letech 1918-1938]] |Jenda Exner |8-)| +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-6|6. Změny v recipovaném občanském právu v letech 1918-1938]] |Jenda Exner |8-)| 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-7|7. Vývoj volebního práva v ČSR (volby obecní, parlamentní,​ ostatní)]] |Jenda Exner | 8-)| +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-7|7. Vývoj volebního práva v ČSR (volby obecní, parlamentní,​ ostatní)]] |Jenda Exner | 8-)| 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-8|8. Právní úprava občanských práv a svobod]] |Jindra Vít |8-)| +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-8|8. Právní úprava občanských práv a svobod]] |Jindra Vít |8-)| 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-9|9. Soudní soustava za první ČSR]] | Dominika Marková | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-9|9. Soudní soustava za první ČSR]] | Dominika Marková | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-10|10. Pozemková reforma první ČSR]] | Dominika Marková |8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-10|10. Pozemková reforma první ČSR]] | Dominika Marková |8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-11|11. Zákon na ochranu republiky a vývoj trestního práva 1918-1938]] |Leona Hartmanová |8-)| +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-11|11. Zákon na ochranu republiky a vývoj trestního práva 1918-1938]] |Leona Hartmanová |8-)| 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-12|12. Organizace veřejné správy v ČSR v letech 1918-1927]] |Dominika Klimešová |8-)| +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-12|12. Organizace veřejné správy v ČSR v letech 1918-1927]] |Dominika Klimešová |8-)| 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-13|13. Organizace veřejné správy v ČSR 1927-1938]] |Jenda Exner| 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-13|13. Organizace veřejné správy v ČSR 1927-1938]] |Jenda Exner| 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-14|14. Zmocňovací zákonodárství za první ČSR]] |Jenda Exner |8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-14|14. Zmocňovací zákonodárství za první ČSR]] |Jenda Exner |8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-15|15. Tzv. socializační zákonodárství a úprava pracovního práva za první ČSR]] |Leona Hartmanová |8-)| +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-15|15. Tzv. socializační zákonodárství a úprava pracovního práva za první ČSR]] |Leona Hartmanová |8-)| 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-16|16. Pokusy o unifikaci a kodifikaci práva za první ČSR]] | Rudolf Prokop |8-)| +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-16|16. Pokusy o unifikaci a kodifikaci práva za první ČSR]] | Rudolf Prokop |8-)| 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-17|17. Právní postavení církví a náboženských společností za první ČSR]] |Vendula Bušková |8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-17|17. Právní postavení církví a náboženských společností za první ČSR]] |Vendula Bušková |8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-18|18. Úprava ​ čs.státního občanství v letech 1918-1945]] |Jenda Exner | 8-)| +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-18|18. Úprava ​ čs.státního občanství v letech 1918-1945]] |Jenda Exner | 8-)| 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-19|19. Mnichovská dohoda a její důsledky]] | Karel Kopeček |8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-19|19. Mnichovská dohoda a její důsledky]] | Karel Kopeček |8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-20|20. Změny v ústavě a právní řádu za Druhé republiky]] | Bětka Kokešová |8-)| +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-20|20. Změny v ústavě a právní řádu za Druhé republiky]] | Bětka Kokešová |8-)| 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-21|21. Právo a správa v Protektorátu Čechy a Morava]] |Lucie Rutová |8-)| +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-21|21. Právo a správa v Protektorátu Čechy a Morava]] |Lucie Rutová |8-)| 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-22|22. Právní formy perzekuce v době Protektorátu Čechy a Morava]] |Karolína Kolářová |8-)| +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-22|22. Právní formy perzekuce v době Protektorátu Čechy a Morava]] |Karolína Kolářová |8-)| 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-23|23. Prozatímní státní zřízení ČSR v emigraci]] |Vendula Bušková | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-23|23. Prozatímní státní zřízení ČSR v emigraci]] |Vendula Bušková | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-24|24. Ústavní a právní vývoj Slovenské republiky 1939-1945]] |Matej Lofaj | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-24|24. Ústavní a právní vývoj Slovenské republiky 1939-1945]] |Matej Lofaj | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-25|25. Obnovení právního pořádku 1944-1945]] |Leona Hartmanová |8-)| +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-25|25. Obnovení právního pořádku 1944-1945]] |Leona Hartmanová |8-)| 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-26|26. Potrestání válečných zločinců a domácí kolaborace 1945-1947]] |Jakub Drápal |8-)| +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-26|26. Potrestání válečných zločinců a domácí kolaborace 1945-1947]] |Jakub Drápal |8-)| 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-27|27. Změny ve vlastnických vztazích 1945-1948]] |Petr Koláček | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-27|27. Změny ve vlastnických vztazích 1945-1948]] |Petr Koláček | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-28|28. Postavení Slovenska 1944-1948]] |Matej Lofaj | :!: Kuklík ​+| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-28|28. Postavení Slovenska 1944-1948]] |Matej Lofaj | 8-) 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-29|29. Ústavní vývoj ČSR 1946-1948]] | Klára Švandelíková |8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-29|29. Ústavní vývoj ČSR 1946-1948]] | Klára Švandelíková |8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-30|30. Národní výbory 1944-1949]] |Petr Koláček |8-)| +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-30|30. Národní výbory 1944-1949]] |Petr Koláček |8-)| 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-31|31. Ústava 9. května]] | Klára Švandelíková | 8-)| +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-31|31. Ústava 9. května]] | Klára Švandelíková | 8-)| 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-32|32. Vývoj ​ rodinného a občanského práva 1949-1964]] |Jana Staňková | 8-)| +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-32|32. Vývoj ​ rodinného a občanského práva 1949-1964]] |Jana Staňková | 8-)| 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-33|33. Právnická dvouletka]] |Anča Součková | 8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-33|33. Právnická dvouletka]] |Anča Součková | 8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-34|34. Vývoj trestního práva v letech ​ 1948-1961]] | Ella Touzimska |8-)| +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-34|34. Vývoj trestního práva v letech ​ 1948-1961]] | Ella Touzimska |8-)| 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-35|35. Vznik JZD a zemědělskodružstevní právo]] | Lucka Cyrányová|8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-35|35. Vznik JZD a zemědělskodružstevní právo]] | Lucka Cyrányová|8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-36|36. Právní formy perzekucí a politické procesy 1948-1956]] | Ella Touzimska |8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-36|36. Právní formy perzekucí a politické procesy 1948-1956]] | Ella Touzimska |8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-37|37. Vývoj veřejné správy 1949-1960]] | Vendula Bušková|8-) | +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-37|37. Vývoj veřejné správy 1949-1960]] | Vendula Bušková|8-) | 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-38|38. Vývoj soudnictví 1948-1960]] |Jakub Drápal | 8-)| +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-38|38. Vývoj soudnictví 1948-1960]] |Jakub Drápal | 8-)| 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-39|39. Právní úprava ekonomických vztahů 1948-1964]] |Jan Novotný |8-):!: +| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-39|39. Právní úprava ekonomických vztahů 1948-1964]] |Jan Novotný |8-)| 
-| [[:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-40|40. Ústava ČSSR z roku 1960]] | Klára Švandelíková |8-) |+| [[:​historie:​pfuk:​cech:​zkouska:​skupina-b:​otazka-40|40. Ústava ČSSR z roku 1960]] | Klára Švandelíková |8-) |
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code