Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Vypracované otázky ke zkoušce z Čecha na PF UK

  • Seznam otázek pro zkoušku z českých a československých právních dějin.
  • Otázky jsou rozděleny do dvou skupin A a B. Student si losuje jednu otázku z obou skupin.
  • Kontrola - Klára Švandelíková, Leona Hartmanová, Jenda Exner… Zk. = 8-)
  • Pokud máte již otázky vytištěné, asi Vás budou zajímat chyby, které byly v otázkách opraveny, jsou k nalezení zde.
  • Pokud teprve budete otázky tisknout, pak si projděte i seznam nahlášených, ale neopravených chyb zde.

Kindle verze

Skupina A

Název otázky Autor vypracování Zk.
1. Přemyslovský stát, jeho vznik, ústřední a místní orgány do poloviny 11. století Jana Hrbáčková 8-)
2. Zákonodárství knížete Břetislava Jana Hrbáčková 8-)
3. Zemské desky Tereza Bartošová 8-)
4. Ordály a jejich uplatnění v českém soudním řízení Anča Součková 8-)
5. Právní knihy českého zemského práva v době předhusitské Tereza Bartošová 8-)
6. Právní knihy českého a moravského zemského práva doby stavovské Hanka Draslarová 8-)
7. Horní zákoník Václava II. a další vývoj horního práva Hanka Draslarová 8-)
8. Vznik středověkých měst, právní základ jejich existence, organizace jejich správy a soudnictví Honza Geryk 8-)
9. Pokusy o kodifikaci zemského práva v době předhusitské Hanka Draslarová 8-)
10. Vladislavské zemské zřízení, jeho redakce a doplňky Irča Městecká 8-)
11. Kodifikace českého městského práva Matej Lofaj 8-)
12. Instituty majetkového práva v českém zemském a městském právu do r. 1627 Bára Skolková 8-)
13. Svobodná a nesvobodná držba nemovitostí v českém feudálním právu Tereza Jedličková 8-)
14. Stát české koruny v době stavovské, jeho složení, orgány Lubomír Hánečka 8-)
15. Vznik rakouského soustátí a jeho společné orgány za absolutismu Milan Kučera 8-)
16. Právní tituly nástupnictví na český královský trůn do r. 1627 Jakub Drápal 8-)
17. Soudní soustava za stavovského státu Barbora Hluchá 8-)
18. Trestní právo za stavovského státu Zuzka Průchová 8-)
19. Proces u zemského soudu v době stavovské Standa Kafka 8-)
20. České stavovské povstání a jeho státoprávní program Veronika Pochobradská 8-)
21. Obnovené zřízení zemské, Novelly a Deklaratoria Veronika Pochobradská 8-)
22. Reformy Marie Terezie v oblasti správy a právního řádu Petra Jestříbková 8-)
23. Reformy Josefa II. v oblasti správy a právního řádu Petra Jestříbková 8-)
24. Kodifikace trestního práva za Marie Terezie a Josefa II. Barbora Hluchá 8-)
25. Reformy v oblasti soukromého práva za Marie Terezie a Josefa II. Barbora Cibulková 8-)
26. Sbírky celostátních a zemských předpisů od konce 18. stol. do r. 1848 Tereza Jedličková 8-)
27. Všeobecný občanský zákoník rakouský, jeho systematika, nejdůležitější instituty Kryštof Petrusek 8-)
28. Vznik a zánik manželství v rakouském právu 19. století Marketka Soukupů 8-)
29. Kodifikace trestního práva v 19. století Kryštof Petrusek 8-)
30. Rakouský ústavní vývoj 1848-1918 Michala Šmahelová 8-)
31. Bachovský absolutismus Kamila Hřavová 8-)
32. Dvojkolejnost rakouské správy, správa zeměpanská a samospráva Marketka Soukupů 8-)
33. Říjnový diplom, únorová ústava a česká politika Denisa Knotková 8-)
34. Prosincová ústava a česká politika Honza Horych 8-)
35. Úprava živnostenského a obchodního práva v druhé pol. 19. století Honza Geryk 8-)
36. Soudní soustava a procesní předpisy v druhé pol. 19 století Míša Maryšková 8-)
37. Právní úprava občanských práv a svobod v druhé polovině 19. století Barbora Cibulková 8-)
38. Vývoj volebního práva v Rakousku Honza Horych 8-)
39. Říšský zákoník a zemské zákoníky (publikace práce od r. 1848 do r. 1918) Adam Polánský 8-)
40. České země v nadstátních útvarech v Evropě (Svatá říše Římská, Rakouské císařství, Německý bund) Adam Polánský 8-)

Skupina B

Název otázky Autor vypracování Zk.
1. Recepční zákon 1918 Bára Vrajíková 8-)
2. Vznik ČSR a Prozatímní ústava Bára Vrajíková 8-)
3. Ústavní listina 1920 Bára Vrajíková 8-)
4. Právní postavení menšin za první republiky Markéta Frdlíková 8-)
5. Právní zakotvení hranic ČSR v letech 1919-1938 Markéta Frdlíková 8-)
6. Změny v recipovaném občanském právu v letech 1918-1938 Jenda Exner 8-)
7. Vývoj volebního práva v ČSR (volby obecní, parlamentní, ostatní) Jenda Exner 8-)
8. Právní úprava občanských práv a svobod Jindra Vít 8-)
9. Soudní soustava za první ČSR Dominika Marková 8-)
10. Pozemková reforma první ČSR Dominika Marková 8-)
11. Zákon na ochranu republiky a vývoj trestního práva 1918-1938 Leona Hartmanová 8-)
12. Organizace veřejné správy v ČSR v letech 1918-1927 Dominika Klimešová 8-)
13. Organizace veřejné správy v ČSR 1927-1938 Jenda Exner 8-)
14. Zmocňovací zákonodárství za první ČSR Jenda Exner 8-)
15. Tzv. socializační zákonodárství a úprava pracovního práva za první ČSR Leona Hartmanová 8-)
16. Pokusy o unifikaci a kodifikaci práva za první ČSR Rudolf Prokop 8-)
17. Právní postavení církví a náboženských společností za první ČSR Vendula Bušková 8-)
18. Úprava čs.státního občanství v letech 1918-1945 Jenda Exner 8-)
19. Mnichovská dohoda a její důsledky Karel Kopeček 8-)
20. Změny v ústavě a právní řádu za Druhé republiky Bětka Kokešová 8-)
21. Právo a správa v Protektorátu Čechy a Morava Lucie Rutová 8-)
22. Právní formy perzekuce v době Protektorátu Čechy a Morava Karolína Kolářová 8-)
23. Prozatímní státní zřízení ČSR v emigraci Vendula Bušková 8-)
24. Ústavní a právní vývoj Slovenské republiky 1939-1945 Matej Lofaj 8-)
25. Obnovení právního pořádku 1944-1945 Leona Hartmanová 8-)
26. Potrestání válečných zločinců a domácí kolaborace 1945-1947 Jakub Drápal 8-)
27. Změny ve vlastnických vztazích 1945-1948 Petr Koláček 8-)
28. Postavení Slovenska 1944-1948 Matej Lofaj 8-)
29. Ústavní vývoj ČSR 1946-1948 Klára Švandelíková 8-)
30. Národní výbory 1944-1949 Petr Koláček 8-)
31. Ústava 9. května Klára Švandelíková 8-)
32. Vývoj rodinného a občanského práva 1949-1964 Jana Staňková 8-)
33. Právnická dvouletka Anča Součková 8-)
34. Vývoj trestního práva v letech 1948-1961 Ella Touzimska 8-)
35. Vznik JZD a zemědělskodružstevní právo Lucka Cyrányová8-)
36. Právní formy perzekucí a politické procesy 1948-1956 Ella Touzimska 8-)
37. Vývoj veřejné správy 1949-1960 Vendula Bušková8-)
38. Vývoj soudnictví 1948-1960 Jakub Drápal 8-)
39. Právní úprava ekonomických vztahů 1948-1964 Jan Novotný 8-)
40. Ústava ČSSR z roku 1960 Klára Švandelíková 8-)
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code