Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


31. Bachovský absolutismus

 • 1851-59
 • popření ústavnosti, centralizace
 • hlavní oporou armáda a policie
 • název dle Alexandera Bacha - rakouský konzervativní politik, ministerský předseda
 • neoabsolutismus - absolutistická forma vlády, utlačování občanských práv X rozvoj ekonomiky
 • nastolen normami z konce r.1851:
  • 3 kabinetní listy (20.8. 1851): ministři jsou odpovědni výlučně císaři
  • silvestrovské patenty (31.12.1851) (znamenaly otevřený přechod k absolutismu)
   1. patent – zrušil březnovou ústavu (od 4.3.1852) X potvrzoval pouze rovnost občanů před zákonem a zrušení poddanství a roboty
   2. patent – zrušil občanská práva X slíbil ochranu jen státem uznávaným církvím
   3. patent (kabinetní list císaře adresovaný Schwarzenbergovi) - základní organizace správy zemí, trojinstanční soudní řízení, odstranil veřejnost soudního řízení, zrušil poroty a zaváděl státního zástupce jako žalobce v trestních věcech
 • vláda bez parlamentu a jakékoli kontroly ze strany veřejnosti
 • klady: rozvoj podnikání (1854 horní řád, 1859 živnostenský řád), živností, správa dopravy, 1. předpoklady pro industrializaci
 • zápory: utlačování občanských práv (1852 trestní zákoník, 1854 výpraskový patent), cenzura, porážky v Itálii, mezinárodní izolace, ztráta Lombardie, finanční vyčerpanost
 • režim potřeboval finanční podporu od podniaktelů a bankéřů ← přispěli do státní pokladny, ale požadovali podíl na moci → vznikla tak Rozmnožená říšská rada (z původní ŘR) - nebyla ale pravým parlamentem, projednávala pouze rozpočet
 • vojenské neúspěchy → v srpnu 1859 císař odvolává Bacha → reformy, liberalizace
 • vývoj návratu k ústavnosti dotvořen dvěma akty z roku 1860:
 • CÍSAŘSKÝ MANIFEST – odůvodňuje, proč musel být v zemi nastolen absolutismus; další vývoj má určovat Rozmnožená ŘR jakožto poradní orgán, přejde do ústavy 1861
 • ŘÍJNOVÝ DIPLOM (20.10.1860)
  • vydán po porážce v bitvě u Magenty a Solferina
  • za právní základ monarchie prohlásil Pragmatickou sankci z roku 1713
  • připustil určitou federalizaci na základě historických tradic
  • návrat k parlamentarismu, vyzvednuta úloha zemských sněmů (zemským sněmům a Říšské radě se přiznává podíl na moci zákonodárné, ŘR je sněmovna s kompetencí pro věci celostátní povahy - hlavně finanční → peněžnictví, clo, obchod, cedulové bankovnictví, dále pošty, telegraf, železnice, vojenské věci)
  • diplom byl českými politiky uvítán – umožňoval obnovení historických práv České Koruny
  • do popředí se dostávají němečtí liberální buržoazisté, zvláště kruhy hlásící se k velkoněmeckému programu
  • vůdčí osobností ministr Schmerling, připravil osnovu třetí oktrojované ústavy

Prameny

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code