Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
historie:pfuk:cech:prednasky:prednaska2 [2011/01/09 17:10]
81.25.16.87 [Správa]
historie:pfuk:cech:prednasky:prednaska2 [2018/12/01 14:08] (aktuální)
David Závada [Právo]
Řádek 28: Řádek 28:
 ==== Právo ==== ==== Právo ====
  
-    ​* Právo orální (ústní), obyčejové (nemohlo být psané jako dnes, lidé negramotní) +  ​* Právo orální (ústní), obyčejové (nemohlo být psané jako dnes, lidé negramotní) 
-    * Základem je právo již z doby předstátní. Ale v době předstátní nezáleželo,​ kdo byl viník (jeho postavení, status), ve státní už na tom záleželo. Právo se tedy trochu proměnilo. +  * Základem je právo již z doby předstátní. Ale v době předstátní nezáleželo,​ kdo byl viník (jeho postavení, status), ve státní už na tom záleželo. Právo se tedy trochu proměnilo. 
-    * I dnes se řídíme podle morálních norem, které nejsou nikde psané, vymahatelné. Zvykly jsme si na ně +  * I dnes se řídíme podle morálních norem, které nejsou nikde psané, vymahatelné. Zvykly jsme si na ně 
-    * Mělo obrovskou setrvačnost,​ bylo neměnné, neporušitelné +  * Mělo obrovskou setrvačnost,​ bylo neměnné, neporušitelné 
-    * Zákonodárné pokusy byly vždy dílčí, nebyl to zásah do celého práva +  * Zákonodárné pokusy byly vždy dílčí, nebyl to zásah do celého práva 
-    * Novelizace soudními nálezy +  * Novelizace soudními nálezy 
-    * Dekreta Břetislavova+  * Dekreta Břetislavova
       * zásah do právního řádu       * zásah do právního řádu
       * vyhlášena r. 1039 v Polském Hnězdně při válečné výpravě (záminka vyzvednutí ostatků sv. Vojtěcha, to se podařilo), chtěl připojit část Polska (nepodařilo se)       * vyhlášena r. 1039 v Polském Hnězdně při válečné výpravě (záminka vyzvednutí ostatků sv. Vojtěcha, to se podařilo), chtěl připojit část Polska (nepodařilo se)
Řádek 46: Řádek 46:
           * odvolávali se na boha, aby jim pomohl dokázat pravdu           * odvolávali se na boha, aby jim pomohl dokázat pravdu
           * existovalo vedle klasického svědectví,​ ohledání apod.           * existovalo vedle klasického svědectví,​ ohledání apod.
-          * ordál vody (1 - zda se potopí zavěšen na provaze, když se potopí, voda ho přijala, má pravdu. 2 - oba dva se brodí přes řeku, kdo přebrodil, vyhrál) ​+          * ordál vody (1 - zda se potopí zavěšen na provaze, když se potopí, voda ho přijala, má pravdu. 2 - oba dva se brodí přes řeku, kdo přebrodil, vyhrál)
           * ordál rozžhaveného železa (1 – rozžhavili 12 radlic, musel bos přejít. 2 – dotkli se rozžhaveného železa a museli odříkat přísahu, aniž by cukli)           * ordál rozžhaveného železa (1 – rozžhavili 12 radlic, musel bos přejít. 2 – dotkli se rozžhaveného železa a museli odříkat přísahu, aniž by cukli)
           * ordál souboje (vrah a někdo z rodiny poškozeného;​ bojovali spolu, ale výše postavený mohl za sebe dát bojovat někoho jiného; při souboji s ženou muž po pás v jámě, žena doráží kolem)           * ordál souboje (vrah a někdo z rodiny poškozeného;​ bojovali spolu, ale výše postavený mohl za sebe dát bojovat někoho jiného; při souboji s ženou muž po pás v jámě, žena doráží kolem)
Řádek 56: Řádek 56:
           * objevuje se výkup z krevní msty (peníze za hlavu)           * objevuje se výkup z krevní msty (peníze za hlavu)
           * při vraždě otce, bratra, kněze - rovnou vinen a vyhnán           * při vraždě otce, bratra, kněze - rovnou vinen a vyhnán
 +          * Církev – __právo trestní iniciativy__
         * zakázal hospody – ovšem jen ty krčmy, které neplatily poplatky         * zakázal hospody – ovšem jen ty krčmy, které neplatily poplatky
         * je třeba dodržovat církevní svátky, zejména neděli (zavádí se 6-denní pracovní týden), jinak peněžité tresty ve prospěch církve         * je třeba dodržovat církevní svátky, zejména neděli (zavádí se 6-denní pracovní týden), jinak peněžité tresty ve prospěch církve
         * zákaz pohřbívání mimo křesťanské hřbitovy, jinak peněžitý trest ve prospěch církve (peněžité tresty v té době neúměrně vysoké, nezaplatitelné – stávali se nevolníky)         * zákaz pohřbívání mimo křesťanské hřbitovy, jinak peněžitý trest ve prospěch církve (peněžité tresty v té době neúměrně vysoké, nezaplatitelné – stávali se nevolníky)
 +
  
 ===== Stát v období feudální rozdrobenosti v období 11. – 14.st. ===== ===== Stát v období feudální rozdrobenosti v období 11. – 14.st. =====
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code