Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
financni-pravo:start [2012/01/03 01:53]
Michal Tuláček
financni-pravo:start [2016/10/10 00:27] (aktuální)
Michal Tuláček
Řádek 11: Řádek 11:
 <div style="​font-size:​ 2em; font-weight:​ bolder; margin: 10px;">​Finanční právo</​div>​ <div style="​font-size:​ 2em; font-weight:​ bolder; margin: 10px;">​Finanční právo</​div>​
 </​div>​ </​div>​
 +<table width="​100%">​
 +<​tr><​th>​Právnická fakulta Univerzity Karlovy</​th></​tr>​
 +<tr>
 +  <​td></​HTML>​
 +  * **[[financni-pravo:​pfuk:​financko:​start|Finanční právo (Finančko)]]**
 +    * [[financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​start|Vypracované otázky ke zkoušce]]
 +  * **[[financni-pravo:​pfuk:​statnice:​start|Oborová státnice z finančního práva]]**
 +  ​
 +  <​HTML></​td>​
 +</tr>
 +</​table>​
 +
 +
 +<table width="​100%">​
 +<​tr><​th colspan="​2">​Encyklopedie</​th></​tr>​
 +<​tr><​td width="​50%">​
 +
 +<h2 class="​sectionedit1"><​a name=""​ id="">​Finanční právo fiskální</​a></​h2>​
  
 </​HTML>​ </​HTML>​
  
-Tato sekce je zatím prázdná. Pokud máte zájem o finanční právo, ozvěte se správci [[uzivatel:​tutchek|wiki]].+<​HTML>​ 
 + 
 +<h3 class="​sectionedit1"><​a name=""​ id="">​Daňové právo</​a></​h3>​ 
 + 
 +</​HTML>​ 
 + 
 +<​HTML>​ 
 +</​td><​td>​ 
 + 
 +<h2 class="​sectionedit1"><​a name="​vyvoj_ceske_ustavnosti"​ id="​vyvoj_ceske_ustavnosti">​Finanční právo ​nefiskální</​a></​h2>​ 
 + 
 +</​HTML>​ 
 + 
 +   
 + 
 + 
 +<​HTML>​ 
 +</​td></​tr>​ 
 + 
 +</​table>​ 
 +</​HTML>​
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code