Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Vypracované otázky na zkoušku z finančního práva

Koš A

Otázka Vypracoval Zk.
01. Finanční politika
02. Měnová, devizová a rozpočtová politika
03. Finance, finanční vztahy a finanční činnost
04. Předmět, systém a prameny finančního práva
05. Finančněprávní vztahy a jejich charakteristické znaky
06. Subjekty finančněprávních vztahů
07. Státní dozor na úseku finanční činnosti
08. Finanční kontrola ve veřejné správě a kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu
09. Rozpočtové právo, jeho ústavní základy a ostatní prameny
10. Zásady rozpočtového práva
11. Rozpočtová soustava a obsah veřejných rozpočtů
12. Příprava, sestavování a schvalování veřejných rozpočtů
13. Rozpočtové hospodaření, jeho kontrola a uzavření
14. Fondovní hospodaření
15. Měnové právo a evropská měna
16. Směnitelnost měny a směnárenská činnost
17. Hotovostní peněžní oběh
18. Bezhotovostní platební styk
19. Subjekty, předmět a obsah devizověprávních vztahů
20. Nouzové režimy v devizovém hospodářství a dohody o podpoře a ochraně investic
21. Veřejná podpora
22. Právní úprava a postavení České národní banky
23. Činnosti České národní banky
24. Pojem, druhy a činnosti bank
25. Bankovní soustava a regulace
26. Finanční trh – pojem, členění a charakteristika
27. Subjekty finančního trhu a jejich kategorizace
28. Instrumenty finančního trhu
29. Investiční služby a regulované trhy cenných papírů
30. Investiční společnosti a investiční fondy

Koš B

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code