Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
financni-pravo:pfuk:financko:zkouska:otazka-b-2 [2017/12/29 21:18]
Michal Tuláček [Daňová soustava České republiky]
financni-pravo:pfuk:financko:zkouska:otazka-b-2 [2017/12/30 01:00] (aktuální)
Michal Tuláček [Poplatková soustava České republiky]
Řádek 15: Řádek 15:
  
   * Státní:   * Státní:
-    * **Soudní poplatky** +    * **Soudní poplatky** ​(jednotlivé soudní poplatky vymezuje sazebník) 
-    * **Správní poplatky**+    * **Správní poplatky** ​(jednotlivé správní poplatky vymezuje sazebník)
   * Místní:   * Místní:
     * **Místní poplatky**     * **Místní poplatky**
 +      * **Poplatek ze psů**
 +      * **Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt**
 +      * **Poplatek za užívání veřejného prostranství**
 +      * **Poplatek ze vstupného**
 +      * **Poplatek z ubytovací kapacity**
 +      * **Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst**
 +      * **Poplatek za provoz systému shromažďování,​ sběru, přepravy, třídění,​ využívání a odstraňování komunálních odpadů**
 +      * **Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace**
   * Ostatní (sui generis):   * Ostatní (sui generis):
     * Vodní poplatky:     * Vodní poplatky:
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code