Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
financni-pravo:pfuk:financko:zkouska:otazka-b-29 [2018/01/01 01:59]
Michal Tuláček [Průběh nalézacího řízení]
financni-pravo:pfuk:financko:zkouska:otazka-b-29 [2018/01/01 15:39] (aktuální)
Michal Tuláček [Průběh nalézacího řízení]
Řádek 118: Řádek 118:
   * Správce daně není omezen na podklady, které mu předloží daňový subjekt:   * Správce daně není omezen na podklady, které mu předloží daňový subjekt:
     * Při správě daní se uplatní zásada materiální pravdy (§ 8 odst. 3 daňového řádu).     * Při správě daní se uplatní zásada materiální pravdy (§ 8 odst. 3 daňového řádu).
-    * Správce daně může sám vyhledávat důkazní prostředky v rámci **vyhledávací činnosti** (§ 78 daňového řádu).+    * Správce daně může sám vyhledávat důkazní prostředky v rámci **vyhledávací činnosti** (§ 78 daňového řádu), případně může provést **místní šetření** (§ 80 daňového řádu) či **daňovou kontrolu** (§ 85 až § 88 daňového řádu).
     * Pokud daňový subjekt neunese důkazní břemeno a daň nelze stanovit na základě dokazování,​ může správce daně uplatnit **pomůcky** podle § 99 daňového řádu.     * Pokud daňový subjekt neunese důkazní břemeno a daň nelze stanovit na základě dokazování,​ může správce daně uplatnit **pomůcky** podle § 99 daňového řádu.
       * Pomůcky jsou náhradní důkazní prostředek,​ například srovnání s obdobným daňovým subjektem.       * Pomůcky jsou náhradní důkazní prostředek,​ například srovnání s obdobným daňovým subjektem.
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code