Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
financni-pravo:pfuk:financko:zkouska:otazka-b-28 [2017/12/31 17:12]
Michal Tuláček [Řízení o závazném posouzení]
financni-pravo:pfuk:financko:zkouska:otazka-b-28 [2017/12/31 17:16] (aktuální)
Michal Tuláček [Řízení o závazném posouzení]
Řádek 50: Řádek 50:
       * **Individuální**,​ kdy zákon stanovuje okruh otázek, jejichž posouzení lze v rámci plnění editační povinnosti správce daně požadovat.       * **Individuální**,​ kdy zákon stanovuje okruh otázek, jejichž posouzení lze v rámci plnění editační povinnosti správce daně požadovat.
         * V České republice se uplatňuje model individuální editační povinnosti v rámci **řízení o závazném posouzení**.         * V České republice se uplatňuje model individuální editační povinnosti v rámci **řízení o závazném posouzení**.
 +    * Od editační povinnosti je ale třeba odlišovat obecnou informační povinnost správce daně (např. § 56 odst. 3 daňového řádu) nebo poučovací povinnost (§ 6 odst. 3 daňového řádu), případně "​přátelskou radu" poskytnutou v rámci aplikace zásady součinnosti (§ 6 odst. 4 daňového řádu).
   * Obdobně jako u registračního řízení obsahuje daňový řád obecná ustanovení o řízení o závazném posouzení (§ 132 a § 133 daňového řádu) a jednotlivé daňové zákony pak vymezují jednotlivé okruhy, u kterých lze závazné posouzení požadovat.   * Obdobně jako u registračního řízení obsahuje daňový řád obecná ustanovení o řízení o závazném posouzení (§ 132 a § 133 daňového řádu) a jednotlivé daňové zákony pak vymezují jednotlivé okruhy, u kterých lze závazné posouzení požadovat.
   * Vydané závazné posouzení je **závazné pro správce daně**, avšak závaznost má omezený časový (standardně 3 roky od konce zdaňovacího období, ve kterém bylo vydáno) a věcný rozsah (nejde tak o všeobecně uplatnitelný precedent).   * Vydané závazné posouzení je **závazné pro správce daně**, avšak závaznost má omezený časový (standardně 3 roky od konce zdaňovacího období, ve kterém bylo vydáno) a věcný rozsah (nejde tak o všeobecně uplatnitelný precedent).
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code