Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

financni-pravo:pfuk:financko:zkouska:otazka-b-1 [2017/12/29 20:36]
Michal Tuláček vytvořeno
financni-pravo:pfuk:financko:zkouska:otazka-b-1 [2017/12/31 15:55] (aktuální)
Michal Tuláček [Prameny]
Řádek 61: Řádek 61:
  
 ====== Prameny ====== ====== Prameny ======
 +
 +  * BAKEŠ, Milan. //​Finanční právo//. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-440-7.
  
 {{template>​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​navigace}} {{template>​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​navigace}}
  
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code