Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

financni-pravo:pfuk:financko:zkouska:otazka-a-28 [2018/01/01 23:55] (aktuální)
Michal Tuláček vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== A.28 Instrumenty finančního trhu  ======
  
 +  * **Instrumenty finančního trhu** jsou předměty obchodované na finančních trzích.
 +  * Podoby finančních instrumentů:​
 +    * **Bankovní služby**
 +    * **Úvěr** a **zápůjčka**
 +    * **Zahraniční měny**
 +    * **Reálné investiční instrumenty** (nemovitosti,​ drahé kovy, umělecké sbírky, ...)
 +    * **Investiční nástroje**
 +      * **Investiční cenné papíry**
 +      * **Cenné papíry kolektivního investování** (podílové listy podílového fondu, ...)
 +      * **Nástroje peněžního trhu** (pokladniční poukázky, depozitní certifikáty,​ směnky, ...)
 +      * **Deriváty** (forwardy, futures, opce, swapy)
 +
 +
 +===== Prameny =====
 +
 +  * BAKEŠ, Milan. //​Finanční právo//. 6., upr. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2012. Beckovy právnické učebnice. ISBN 978-80-7400-440-7.
 +
 +
 +{{template>​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​navigace}}
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code