Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


A.19 Bezhotovostní platební styk

Platby realizované mezi účty u bank a dalšími poskytovateli platebních služeb,
Je realizován prostřednictvím prostých bezhotovostních převodů, platebních karet, šeků a jiných peněžních instrumentů.
Ústřední roli v této oblasti hraje zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, který upravuje otázky poskytování platebních služeb, převodů peněz, provozování platebních systémů,
Doplňkovou funkci hrají i zákony č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Směrnice EU č. 2007/64/ES o platebních službách na vnitřním trhu – The Payment Services Directive (PSD).
Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Kartové asociace:

pilíř a základní stavební kámen celého platebního systému,
Kartové asociace poskytují, po splnění všech pravidel, jednotlivým finančním institucím licence pro vydávání a přijímání platebních karet,
Kartové společnosti tedy platební karty samy přímo nevydávají, nýbrž udělují oprávnění k jejich vydávání bankám a finančním institucím,
Kartové asociace přispívají k rozvoji globálního obchodování, poskytují ekonomická spojení mezi finančními institucemi, podniky, držiteli karet a obchodníky po celém světě,
prostřednictvím svých školících středisek (Visa Business School a MasterCard Academy) připravují vzdělávací programy a provádějí edukační činnost

Asociace Visa Europe

Visa Europe je členská asociace vlastněná a provozovaná více než 3700 evropskými členskými bankami ve 36 zemích Evropy
Úkolem asociace Visa Europe, specializovaného evropského platebního systému, je rychle a pružně reagovat na konkrétní požadavky evropských bank a jejich klientů – držitelů karet i obchodníků,
Visa je jedním z nejrozšířenějších platebních systémů světa vůbec a síť bankomatů
Visa/PLUS je jednou z největších na světě nabízející přístup k místní měně ve více než 200 zemích světa
Podle formy používaných finančních prostředků a způsobu úhrady za provedené transakce dělíme karty na:
debetní – čerpání vlastních finančních prostředků z bankovního účtu
kreditní – čerpání bankou poskytnutého úvěru do výše stanoveného limitu
předplacené – čerpání pouze do výše nabité částky

Visa Classic

Jedná se o standardní a nejvydávanější kartu po celém světě
2. Visa Gold a Platinum
3. Visa infinite
- nabízejí nadstandardní služby
3. Visa Electron
4. Visa Business a Corporate
- Karty určené podnikatelům a právnickým osobám
==== II. Asociace MasterCard Europe ====

Asociace MasterCard sdružuje přes 15000 finančních institucí a poskytuje služby zákazníkům a malým i velkým podnikům ve více než 200 zemích světa,
Společnost MasterCard Europe je evropskou divizí společnosti MasterCard International, která spravuje komplexní portfolio značek platebních karet MasterCard, MasterCard Electronic a Maestro,
Společnost MasterCard je vlastníkem licence bezkontaktní technologie PayPass (Visa tuto technologii využívá pod vlastním označením payWave).
V Evropě se nachází více než 9000 členských finančních institucí, mezi které patří všechny významné banky v České republice

Maestro

Master Card Standard
-Nejvíce přijímaná platební karta na světě, akceptovaná u 32 miliónu obchodníků
3. Gold Master Card
4. Master Card Business
- Služební platební karty MasterCard mohou podnikům přinést úspory transakčních nákladů spojených s nákupem a zásobováním. Tyto karty mají často podobu kreditních karet a jsou tedy spojeny nejen s úvěrovým rámcem, ale také s možností bezúročně oddálit platbu až o 50 dní.

Sdružení pro bankovní karty:

je zájmovým sdružením nejen bank, ale i ostatních organizací, jejichž cílem je rozvíjet trh platebních karet v ČR, vzájemně spolupracovat a koordinovat některé své činnosti zejména v oblasti bezpečnosti (Bezpečnostní výbor SBK),
SBK spolupracuje mimo jiné s Českou bankovní asociací, Finančním arbitrem a ČNB, kde zastupuje zájmy členských bank v oblasti platebních karet.
Bezpečnostní výbor SBK sdružuje pracovníky bank a dalších institucí a organizací, zabývajících se řešením podvodných transakcí.

Novinky ve vydávání platebních karet:

vydávání hybridních karet s bezdotykovou (contactless) možností plateb,
Jedná se o karty obsahující zabudovanou anténu pro rádiovou komunikaci s platebním terminálem na krátkou vzdálenost, dle standardu NFC (Near Field Communication),

Bezpečnostní prvky na kartě:

Čip, Platnost, Magnetický proužek, Bezpečnostní kód CVC2/CVV2

Jednotlivé typy podvodů:

I. Podvodné transakce bez přítomnosti platební karty (CNP fraud)

Představuje největší podíl podvodů,
Transakce bez přítomnosti platební karty jsou obecně takové transakce, které jsou provedeny na základě předání – poskytnutí informací o platební kartě nezbytných k provedení transakce obchodníkovi.
Tyto informace o platební kartě mohou být obchodníkovi poskytnuty několika různými způsoby, dle kategorie obchodníka, a to buď internetem, e-mailem, telefonem nebo faxem.
Cílová data, na které se zaměřují pachatelé neboli data v ohrožení jsou pak:
číslo karty; platnost karty; 3-místný bezpečnostní kód karty CVV/CVC2 ze zadní strany platební karty

II. Skimming

Při tomto podvodném jednání dochází k okopírování dat z magnetického proužku originální platební karty a zachycení bezpečnostního kódu PIN pachateli.
Toto zařízení buď nelegálně získaná data následně ukládá, např. na paměťovou kartu nebo data přímo odesílá v reálném čase pachatelům na vzdálené elektronické zařízení.
K odesílání těchto dat dochází např. prostřednictvím zabudované telefonní karty SIM a signálu GSM nebo prostřednictvím bezdrátové technologie, např. Bluetooth.
Cílem pachatelů je výroba plagiátu, neboli „klonu“ platební karty a rovněž získání jedinečného bezpečnostního kódu ke kartě, tedy kódu PIN.
Takto získaná data o platební kartě jsou nahrána na prázdný magnetický proužek podvodné platební karty
Skimovací zařízení mají nejčastěji podobu nástavců, panelů či krytů ke štěrbině bankomatu určené pro vkládání karty nebo na čtecím zařízení u vstupu do uzavřeného prostoru bankomatu.

III. Zařízení k zachycení PIN

K zachycení PIN kódu pachatelé nejčastěji používají miniaturní kamery, mobilní telefony, falešnou klávesnici bankomatu, příp. platebního terminálu obchodníka (tzv. PIN pad) nebo speciální dotykovou fólii,
Takto získaná data, v tomto případě záznam o stisknutých klávesách během transakce, a tedy i o PINu, jsou opět uložena do paměti nebo odeslána na elektronické zařízení pachatelů

IV. Phishing

je podvodná technika používaná prostřednictvím e-mailu a/nebo internetu k získání citlivých údajů (čísel platebních karet, bezpečnostních kódů, PINů, hesel k internetovému bankovnictví apod.) od obětí útoku
Je založena na principu rozesílání e-mailových zpráv, které se tváří jako oficiální žádost banky a vyzývají adresáta buď přímo k zadání bezpečnostních údajů klienta přímo do těla e-mailu a zpětné odeslání nebo ke kliknutí na internetový odkaz

Další podvodné jednání:

Vishing - K získání citlivých údajů dochází prostřednictvím automatické hlasové služby
Card trapping - Jedná se o odcizení karty pachateli po jejím zadržení ve štěrbině bankomatu, např. smyčkou z magnetofonovéhoho pásku ve spojitosti s tzv. shoulderingem – odpozorování PIN kódu prostřednictvím kamery mobilních telefonů
Cash trapping - Zádržná, neboli tzv. Hradecká lišta na ATM zabraňující výplatě hotovosti. Poté, co držitel karty opustí prostor bankomatu je zádržná lišta pachateli odstraněna a hotovost odcizena.

Virtuální peníze:

Virtuální měna nebo virtuální peníze, byla definována v roce 2012 Evropskou centrální bankou jako „typ neregulovaných, digitálních peněz, používaných a akceptovaných mezi členy konkrétní virtuální komunity,
Virtuální měna představuje alternativu k současným platebním systémům,
Bitcoin je internetová open-source P2P platební síť a také v této síti používaná digitální peněžní měna,
Hlavní unikátností Bitcoinu je právě jeho plná decentralizace je navržen tak, aby nikdo, ani autor nebo jiní jednotlivci, skupiny či vlády, nemohl měnu ovlivňovat, padělat, zabavovat účty, ovládat peněžní toky nebo způsobovat inflaci,
Veškerá komunikace v síti probíhá pomocí počítačového programu (nebo jiného klienta, např. na mobilu), který přímo komunikuje s dalšími uzly (účastníky).
Účastníci jsou dvojího druhu: koncoví uživatelé a těžaři. Každý účastník může být koncový uživatel, těžař, anebo obojí.
Hotovostní a bezhotovostní platební styk Každý uživatel má jednu nebo více peněženek/adres.
Kvůli anonymitě je doporučeno pro každou příchozí platbu vygenerovat novou adresu (odesílatel pak neuvidí zůstatek příjemce, protože bude posílat peníze na prázdnou adresu)
Bitcoin je samostatná měna zcela nezávislá na tradičních měnách jako koruna, euro apod.
Samotná hodnota Bitcoinu – podobně jako většiny ostatních měn – vychází pouze z poptávky a nabídky na trhu.
Není tedy kryta zlatem ani jinými komoditami (to by ani kvůli decentralizované povaze nebylo možné), ale podobně jako jiné běžné měny je kryta pouze důvěrou, že s ní bude možno v budoucnu zaplatit stejně jako dnes.
Cena je tedy dána ekonomickou rovnováhou

Navigace

Skupina A

01. Finanční politika | 02. Měnová, devizová a rozpočtová politika | 03. Finance, finanční vztahy a finanční činnost | 04. Předmět, systém a prameny finančního práva | 05. Finančněprávní vztahy a jejich charakteristické znaky | 06. Subjekty finančněprávních vztahů | 07. Státní dozor a dohled na úseku finanční činnosti | 08. Finanční kontrola ve veřejné správě a kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu | 09. Rozpočtové právo, jeho ústavní základy a ostatní prameny | 10. Zásady rozpočtového práva | 11. Rozpočtová soustava a obsah veřejných rozpočtů | 12. Příprava, sestavování a schvalování veřejných rozpočtů | 13. Rozpočtové hospodaření, jeho kontrola a uzavření | 14. Fondovní hospodaření | 15. Veřejná podpora | 16. Měnové a devizové právo | 17. Směnitelnost měny a směnárenská činnost | 18. Hotovostní peněžní oběh | 19. Bezhotovostní platební styk | 20. Finanční arbitr | 21. Právní úprava a postavení České národní banky | 22. Činnosti České národní banky | 23. Pojem, druhy a činnosti bank | 24. Bankovní soustava a regulace | 25. Pojišťovny a penzijní společnosti | 26. Finanční trh – pojem, členění a charakteristika | 27. Subjekty finančního trhu a jejich kategorizace | 28. Instrumenty finančního trhu | 29. Investiční služby a regulované trhy cenných papírů | 30. Investiční společnosti a investiční fondy

Skupina B

01. Daňová soustava a principy jejího uspořádání | 02. Poplatková soustava a principy jejího uspořádání | 03. Základní a ostatní prvky právní konstrukce daní | 04. Pojem, funkce a druhy daní, poplatků a cla | 05. Subjekty a předmět daně z příjmů fyzických osob | 06. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti | 07. Zdaňování příjmů ze samostatné činnosti | 08. Zdaňování příjmů z nájmu a ostatních příjmů | 09. Základ a sazba daně z příjmů fyzických osob | 10. Daň z příjmů právnických osob | 11. Správa daní z příjmů | 12. Daňové odpisy a daň vybíraná srážkou | 13. Daň z pozemků | 14. Daň ze staveb a jednotek | 15. Silniční daň a daň z hazardních her | 16. Daň z nabytí nemovitých věcí | 17. Subjekty a předmět daně z přidané hodnoty | 18. Základ, sazba a správa daně z přidané hodnoty | 19. Spotřební a energetické daně | 20. Státní, místní a ostatní poplatky | 21. Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění a metody zamezení dvojího zdanění | 22. Subjekt a předmět cla | 23. Základ, sazba a správa cla | 24. Charakteristické rysy, principy a základní zásady správy daní | 25. Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní | 26. Daňová kontrola a místní šetření | 27. Právní prostředky ochrany při správě daní | 28. Řízení registrační a řízení o závazném posouzení | 29. Daňové řízení nalézací | 30. Placení a vymáhání daní

Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code