Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
financni-pravo:pfuk:financko:zkouska:otazka-a-18 [2017/12/29 12:07]
Michal Tuláček vytvořeno
financni-pravo:pfuk:financko:zkouska:otazka-a-18 [2018/01/02 00:43] (aktuální)
Michal Tuláček
Řádek 1: Řádek 1:
-====== A.18 Hotovostní peněžní oběh ​====== +====== A.18 Hotovostní peněžní oběh  ====== 
- + 
 +===== Prameny práva ===== 
 + 
 + 
 +===== Hotovostní peněžní oběh ===== 
 + 
 +===== Příjem bankovek a mincí ===== 
 + 
 +===== Výměna bankovek a mincí ===== 
 + 
 +===== Podezřelé bankovky a mince a jejich reprodukce ===== 
 + 
 + 
 +===== Omezení plateb v hotovosti ===== 
 + 
 +  * V souvislosti s bojem proti legalizaci výnosů z trestné činnosti došlo k průlomu do konceptu zákonných peněz a existuje zákonný limit pro hotovostní platby. 
 +  * Omezení upravuje zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 
 +  * Za jeden **kalendářní den** může být mezi týmž poskytovatelem a příjemcem platby zaplaceno nejvýše 270.000,- Kč. 
 + 
 +===== K přepracování: ​===== 
 Vydávání zákonných platidel,​\\  ​ Vydávání zákonných platidel,​\\  ​
 Pravidla týkající se oběhu peněz, drahých kovů, drahé kameny ( vysoce hodnotné komodity),​\\ ​ Pravidla týkající se oběhu peněz, drahých kovů, drahé kameny ( vysoce hodnotné komodity),​\\ ​
Řádek 49: Řádek 69:
 Působnost zákona se vztahuje na platby prováděné FO a PO v tuzemsku, tedy s osobami s TP a sídlem podnikání na území ČR, pobočkami nebo organizačními složkami zahraničních osob zřízenými na území ČR.\\ ​ Působnost zákona se vztahuje na platby prováděné FO a PO v tuzemsku, tedy s osobami s TP a sídlem podnikání na území ČR, pobočkami nebo organizačními složkami zahraničních osob zřízenými na území ČR.\\ ​
 Omezení se vztahuje na platby vysoce hodnotnými komoditami\\ ​ Omezení se vztahuje na platby vysoce hodnotnými komoditami\\ ​
 +
 +{{template>​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code