Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
financni-pravo:pfuk:financko:zkouska:otazka-a-06 [2018/01/01 22:57]
Michal Tuláček
financni-pravo:pfuk:financko:zkouska:otazka-a-06 [2018/01/20 12:20] (aktuální)
109.41.129.183 [Nejvyšší kontrolní úřad]
Řádek 91: Řádek 91:
 ==== Nejvyšší kontrolní úřad ==== ==== Nejvyšší kontrolní úřad ====
  
-  * Nejvyšší kontrolní úřad je **ústředním finančním orgánem**, který je nezávislý na moci výkonné. ​+  * Nejvyšší kontrolní úřad je **ústředním finančním orgánem**, který je nezávislý na moci výkonné.
   * Nejde o samostatnou právnickou osobu odlišnou od státu, ale o **organizační složku státu**.   * Nejde o samostatnou právnickou osobu odlišnou od státu, ale o **organizační složku státu**.
-  * Je zakotven v čl. 97 Ústavy a v zákoně č. 166/1993 Sb., o České národní bance+  * Je zakotven v čl. 97 Ústavy a v zákoně č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu
-    * Podle Ústavy vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.+      * Podle Ústavy vykonává kontrolu hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu.
   * Někdy se označuje jako **rytíř bez meče**. Vykonává nejvyšší kontrolu, z kontroly sestavuje **kontrolní závěr**, ale nemůže ukládat sankce v souvislosti se zjištěnými nesoulady.   * Někdy se označuje jako **rytíř bez meče**. Vykonává nejvyšší kontrolu, z kontroly sestavuje **kontrolní závěr**, ale nemůže ukládat sankce v souvislosti se zjištěnými nesoulady.
   * Působnost Nejvyššího kontrolního úřadu:   * Působnost Nejvyššího kontrolního úřadu:
-    ​* Úřad vykonává kontrolu +      ​* Úřad vykonává kontrolu 
-      * hospodaření se státním majetkem a finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob s výjimkou prostředků vybíraných obcemi nebo kraji v jejich samostatné působnosti +        * hospodaření se státním majetkem a finančními prostředky vybíranými na základě zákona ve prospěch právnických osob s výjimkou prostředků vybíraných obcemi nebo kraji v jejich samostatné působnosti 
-      * státního závěrečného účtu +        * státního závěrečného účtu 
-      * plnění státního rozpočtu +        * plnění státního rozpočtu 
-      * hospodaření s prostředky,​ poskytnutými České republice ze zahraničí,​ a s prostředky,​ za něž převzal stát záruky +        * hospodaření s prostředky,​ poskytnutými České republice ze zahraničí,​ a s prostředky,​ za něž převzal stát záruky 
-      * vydávání a umořování státních cenných papírů +        * vydávání a umořování státních cenných papírů 
-      * zadávání státních zakázek+        * zadávání státních zakázek
   * **Otevřená otázka**: kontrola hospodaření územních samosprávných celků   * **Otevřená otázka**: kontrola hospodaření územních samosprávných celků
-    ​* Nejvyšší kontrolní úřad jejich hospodaření nepřezkoumává. +      ​* Nejvyšší kontrolní úřad jejich hospodaření nepřezkoumává. 
-    * Existuje snaha rozšířit působnost Nejvyššího kontrolního úřadu v tomto směru, ale musela by se změnit Ústava. Senát (plný starostů) se ale zatím vždy postavil proti (naposledy s argumentem, že pomáhají Nejvyššímu kontrolnímu úřadu od zahlcenosti tím, že by je kontroloval...).+      * Existuje snaha rozšířit působnost Nejvyššího kontrolního úřadu v tomto směru, ale musela by se změnit Ústava. Senát (plný starostů) se ale zatím vždy postavil proti (naposledy s argumentem, že pomáhají Nejvyššímu kontrolnímu úřadu od zahlcenosti tím, že by je kontroloval). 
  
 ==== Finanční analytický úřad ==== ==== Finanční analytický úřad ====
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code