Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

financni-pravo:pfuk:financko:zkouska:otazka-a-05 [2017/12/31 15:55]
Michal Tuláček vytvořeno
financni-pravo:pfuk:financko:zkouska:otazka-a-05 [2018/01/02 18:09] (aktuální)
Michal Tuláček [Vymezení]
Řádek 6: Řádek 6:
  
   * Finančněprávní vztahy jsou **právní vztahy vyplývající z norem finančního práva**.   * Finančněprávní vztahy jsou **právní vztahy vyplývající z norem finančního práva**.
-    ​* Je nutno je odlišovat od pojmu **finanční vztahy**, tedy peněžní vztahy, které souvisejí s finanční činností (tedy s tvorbou, rozdělováním a použitím peněžních fondů). +      ​* Je nutno je odlišovat od pojmu **finanční vztahy**, tedy peněžní vztahy, které souvisejí s finanční činností (tedy s tvorbou, rozdělováním a použitím peněžních fondů). 
-    * Jde o pojmy související,​ ale odlišné! +      * Jde o pojmy související,​ ale odlišné! 
-    * Předmětem finančního práva ​jsou veřejné finance, tedy komplex ​finančních vztahů ​ve veřejném sektoru+      * Předmětem finančního práva ​je veřejnoprávní úprava financí, tedy komplexu ​finančních vztahů. 
-    * Normy finančního práva tak jsou odrazem ​veřejných ​financí, tedy ve svém důsledku i finančních vztahů. Finanční právo však finanční vztahy přímo neobsahuje, ale namísto toho je reguluje. +      * Normy finančního práva tak jsou odrazem financí, tedy ve svém důsledku i finančních vztahů. Finanční právo však finanční vztahy přímo neobsahuje, ale namísto toho je reguluje. 
-    * Ne každý finanční vztah je ale upraven v pozitivním právu a ty finanční vztahy, které jsou finančním právem regulovány,​ mohou být upraveny různými finančněprávními vztahy. +      * Ne každý finanční vztah je ale upraven v pozitivním právu a ty finanční vztahy, které jsou finančním právem regulovány,​ mohou být upraveny různými finančněprávními vztahy. 
-  * **Předmětem** finančněprávních vztahů jsou **peněžní prostředky** nebo **určité peněžní plnění**. +  * **Předmětem** ​ finančněprávních vztahů jsou **peněžní prostředky** ​ nebo **určité peněžní plnění**. 
-    * Vazba na peněžní prostředky může být nepřímá, zprostředkovaná (například povinnost podat daňové přiznání). +      * Vazba na peněžní prostředky může být nepřímá, zprostředkovaná (například povinnost podat daňové přiznání). 
-  * **Obsahem** finančněprávních vztahů jsou pak konkrétní práva a povinnosti subjektů finančněprávních vztahů. +  * **Obsahem** ​ finančněprávních vztahů jsou pak konkrétní práva a povinnosti subjektů finančněprávních vztahů. 
-  * Finančněprávní vztahy mohou být buď **horizontální** nebo **vertikální**. +  * Finančněprávní vztahy mohou být buď **horizontální** ​ nebo **vertikální**. 
-    * Horizontální vztahy mohou být navzájem +      * Horizontální vztahy mohou být navzájem 
-      * mezi různými finančními orgány +        * mezi různými finančními orgány 
-      * mezi různými fyzickými osobami, právnickými osobami a jednotkami bez právní osobnosti +        * mezi různými fyzickými osobami, právnickými osobami a jednotkami bez právní osobnosti 
-    * Vertikální vztahy pak mohou být mezi finančními orgány na straně jedné a fyzickými osobami, právnickými osobami a jednotkami bez právní osobnosti na straně druhé.+      * Vertikální vztahy pak mohou být mezi finančními orgány na straně jedné a fyzickými osobami, právnickými osobami a jednotkami bez právní osobnosti na straně druhé. 
  
 ==== Subjekty finančněprávních vztahů ==== ==== Subjekty finančněprávních vztahů ====
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code