Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
financni-pravo:pfuk:financko:zkouska:otazka-a-04 [2018/01/02 18:05]
Michal Tuláček
financni-pravo:pfuk:financko:zkouska:otazka-a-04 [2018/01/02 18:08] (aktuální)
Michal Tuláček [Předmět finančního práva]
Řádek 6: Řádek 6:
       * Předmětem je tedy komplex peněžních vztahů, které souvisejí s finanční činností, tedy souvisejí s tvorbou, rozdělováním a použitím peněžních fondů.       * Předmětem je tedy komplex peněžních vztahů, které souvisejí s finanční činností, tedy souvisejí s tvorbou, rozdělováním a použitím peněžních fondů.
       * Blíže srov. otázku [[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-03|A.03]].       * Blíže srov. otázku [[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-03|A.03]].
-  * Finanční právo představuje **veřejnoprávní ​úpravu ​financí**.+  * Finanční právo představuje **veřejnoprávní ​regulaci ​financí**. 
  
 ===== Systém finančního práva ===== ===== Systém finančního práva =====
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code