Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
financni-pravo:pfuk:financko:zkouska:otazka-a-03 [2017/12/30 13:58]
Michal Tuláček
financni-pravo:pfuk:financko:zkouska:otazka-a-03 [2018/01/02 18:04] (aktuální)
Michal Tuláček
Řádek 22: Řádek 22:
       * Jde tedy o komplex peněžních vztahů, které souvisejí s tvorbou, rozdělováním a použitím peněžních fondů.       * Jde tedy o komplex peněžních vztahů, které souvisejí s tvorbou, rozdělováním a použitím peněžních fondů.
   * Finance mohou být buď **veřejné** ​ nebo **soukromé**,​ podle toho, zda jde o komplex finančních vztahů ve veřejném nebo soukromém sektoru.   * Finance mohou být buď **veřejné** ​ nebo **soukromé**,​ podle toho, zda jde o komplex finančních vztahů ve veřejném nebo soukromém sektoru.
-  ​Pojem "veřejné finance" ​je pak použit k vymezení finančního práva. **Finanční právo je soubor ​právních ​norem, jejichž předmětem jsou veřejné ​finance.**+      ​Veřejné finance ​se týkají například státního rozpočtu. 
 +      * Soukromé finance se týkají například finančního trhu. 
 +  * Pojem finance ​je pak použit k vymezení finančního práva. **Finanční právo je soubor ​veřejnoprávních ​norem, jejichž předmětem jsou finance.**
  
 {{template>​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​navigace}} {{template>​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​navigace}}
  
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code