Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

financni-pravo:pfuk:financko:zkouska:navigace [2017/12/30 01:01] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +<​html><​div style="​padding:​ 5px; border: solid 2px #​000;"></​html>​ <align center>​**Navigace**</​align> ​
 +
 +**Skupina A**
 +<​html><​br /></​html> ​
 +
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-01|01. Finanční politika]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-02|02. Měnová, devizová a rozpočtová politika]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-03|03. Finance, finanční vztahy a finanční činnost]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-04|04. Předmět, systém a prameny finančního práva]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-05|05. Finančněprávní vztahy a jejich charakteristické znaky]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-06|06. Subjekty finančněprávních vztahů]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-07|07. Státní dozor a dohled na úseku finanční činnosti]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-08|08. Finanční kontrola ve veřejné správě a kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-09|09. Rozpočtové právo, jeho ústavní základy a ostatní prameny]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-10|10. Zásady rozpočtového práva]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-11|11. Rozpočtová soustava a obsah veřejných rozpočtů]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-12|12. Příprava, sestavování a schvalování veřejných rozpočtů]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-13|13. Rozpočtové hospodaření,​ jeho kontrola a uzavření]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-14|14. Fondovní hospodaření]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-15|15. Veřejná podpora]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-16|16. Měnové a devizové právo]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-17|17. Směnitelnost měny a směnárenská činnost]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-18|18. Hotovostní peněžní oběh]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-19|19. Bezhotovostní platební styk]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-20|20. Finanční arbitr]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-21|21. Právní úprava a postavení České národní banky]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-22|22. Činnosti České národní banky]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-23|23. Pojem, druhy a činnosti bank]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-24|24. Bankovní soustava a regulace]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-25|25. Pojišťovny a penzijní společnosti]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-26|26. Finanční trh – pojem, členění a charakteristika]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-27|27. Subjekty finančního trhu a jejich kategorizace]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-28|28. Instrumenty finančního trhu]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-29|29. Investiční služby a regulované trhy cenných papírů]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-a-30|30. Investiční společnosti a investiční fondy]]
 +
 +**Skupina B**
 +<​html><​br /></​html>​
 +
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-b-1|01. Daňová soustava a principy jejího uspořádání]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-b-2|02. Poplatková soustava a principy jejího uspořádání]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-b-3|03. Základní a ostatní prvky právní konstrukce daní]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-b-4|04. Pojem, funkce a druhy daní, poplatků a cla]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-b-5|05. Subjekty a předmět daně z příjmů fyzických osob]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-b-6|06. Zdaňování příjmů ze závislé činnosti]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-b-7|07. Zdaňování příjmů ze samostatné činnosti]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-b-8|08. Zdaňování příjmů z nájmu a ostatních příjmů]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-b-9|09. Základ a sazba daně z příjmů fyzických osob]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-b-10|10. Daň z příjmů právnických osob]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-b-11|11. Správa daní z příjmů]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-b-12|12. Daňové odpisy a daň vybíraná srážkou]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-b-13|13. Daň z pozemků]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-b-14|14. Daň ze staveb a jednotek]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-b-15|15. Silniční daň a daň z hazardních her]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-b-16|16. Daň z nabytí nemovitých věcí]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-b-17|17. Subjekty a předmět daně z přidané hodnoty]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-b-18|18. Základ, sazba a správa daně z přidané hodnoty]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-b-19|19. Spotřební a energetické daně]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-b-20|20. Státní, místní a ostatní poplatky]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-b-21|21. Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění a metody zamezení dvojího zdanění]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-b-22|22. Subjekt a předmět cla]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-b-23|23. Základ, sazba a správa cla]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-b-24|24. Charakteristické rysy, principy a základní zásady správy daní]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-b-25|25. Správce daně a osoby zúčastněné na správě daní]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-b-26|26. Daňová kontrola a místní šetření]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-b-27|27. Právní prostředky ochrany při správě daní]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-b-28|28. Řízení registrační a řízení o závazném posouzení]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-b-29|29. Daňové řízení nalézací]] |
 +[[:​financni-pravo:​pfuk:​financko:​zkouska:​otazka-b-30|30. Placení a vymáhání daní]]
 +
 +<​html></​div></​html>​
 +
 +
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code