Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-8 [2011/10/18 00:28]
Tomáš Jílek vytvořeno
evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-8 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 8. Princip posílené spolupráce ====== ====== 8. Princip posílené spolupráce ======
 +
 +Čl. 20, 42(6), 46 SEU
 +
 +Čl. 326 - 334 SFEU
 +
 +\\   * umožňuje, aby skupina států mohla v určitých věcech intenzivněji spolupracovat a provádět užší integraci za předem stanovených podmínek. Ostatní státy, pokud se na takovéto spolupráci podílet nechtějí, tak nemusí, ale zároveň platí, že ji nemohou jednostranně blokovat ​
 +
 +\\   * zaveden Amsterodamskou smlouvou ​
 +
 +  * někdy označováno také jako princip flexibility ​
 +  * jedná se o specifické řešení problémů členských států EU s ohledem na jejich diverzifikaci ​
 +  * v oblasti nevýlučných pravomocí či SZBP 
 +
 +\\   * Pozitivní aspekt -- urychlení vyšší integrace mezi členskými státy ​
 +  * Negativní aspekt -- možné vytváření členství druhé kategorie ​
 +
 +\\ Možné 3 formy:
 +
 +1/ „více rychlostní Evropa“ -- všechny členské státy souhlasí s vytvoření integračního opatření, ale nejsou schopni ho zavést ve stejnou dobu
 +
 +\\ 2/ „proměnné uspořádání“ -- některé členské státy integrační opatření zcela nebo částečně odmítají
 +
 +\\ 3/ „diferenciace výběrem dle vlastní vůle“ -- komunitární úprava není přijata a některé otázky si členské státy individuálně upravují sami
 +
 +\\ Procedura:
 +
 +  * spolupráce se musí účastnit minimálně 9 států ​
 +  * rozhodnutí vydává vždy Rada a to až poté, co shledá, že cílů této spolupráce nelze dosáhnout v přiměřené lhůtě na úrovni Unie jako celkem ​
 +  * akty přijaté v rámci spolupráce zavazují jen státy spolupráce ​
 +  * ZALOŽENÍ: -> posílené spolupráce v oblasti SZBP 
 +
 +- žádost se podává Radě, ta ji postoupí VP-SZBP, EK, EP a povolení vydá jednomyslně Rada
 +
 +-> posílené spolupráce v oblasti nevýlučné pravomoci
 +
 +- žádost se podává EK, ta ji postoupí Radě a povolení vydá Rada na návrh EK se souhlasem EP
 +
 + - -> přistoupení může další stát k již existující spolupráci (Rada do 4 měsíců rozhodne)
 +
 +\\ Princip „OPTING OUT“ - princip výjimky z obsahu členství v EU, poskytované členskému státu, který se nechce připojit k ostatním členským státům v určité oblasti spolupráce
 +
 +\\ Pokud úprava spolupráce nespadá do působnosti EU, řídí se MPV
 +
 +\\ Praxe -- 21.4.2010, __[[http://​www.revuepolitika.cz/​|www.revuepolitika.cz]]__
 +
 +//V předposledním březnovém týdnu došlo v EU k pozoruhodnému precedentu. Komise na žádost skupiny členských států předložila návrh právního předpisu určeného pro režim tzv. posílené spolupráce. Významný není ani tak// __//​[[http://​eur-lex.europa.eu/​LexUriServ/​LexUriServ.do?​uri=COM:​2010:​0104:​FIN:​CS:​PDF|samotný návrh]]//​__//​(týká se specifické oblasti určování rozhodného práva pro rozvody a odluky) jako skutečnost,​ že jde o historicky první iniciativu Komise, jež by mohla k posílené spolupráci vést.//
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code