Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-65 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 65. Pakt o Stabilitě a růstu ======
 +
 +* **1997 -- Amsterdam**
 +* 3 dokumenty
 +* rezoluce
 +* nařízení 1466/1997 -- preventivní mechanismus
 +* nařízení 1467/1997
 +* závazek k trvalé rozpočtové stabilitě a umožnění potrestání zemí, které nedodržují podmínky
 +* koordinace národních fiskálních politik
 +* prostředek k zajištění zdravých veřejných financí, omezení rizika inflace (Maastricht. krit.)
 +* rozdílné postupy pro státy platící eurem a státy neplatící eurem
 +* pro státy platící eurem- jak se udržet ve 3. etapě
 +* jedná se pouze o rozpočtová kritéria
 +* jednou splněná měnová kritéria nemůžou být po zavedení Eura ohrožena, protože již neexistuje původní měna
 +* 2 části
 +* //​**preventivní**//​
 +* státy musí předkládat roční programy stability (státy platící eurem) + konvergenční programy (státy neplatící eurem)
 +* jak hodlají dosáhnout nebo zajistit zdravou fiskální pozici
 +* posuzuje Komise a Rada k nim zaujímá stanoviska
 +* **2 politické nástroje, jak zabránit schodku**:
 +* Rada na návrh Komise vydá varování - zabránit vzniku nadměrného schodku
 +* včasná politická doporučení
 +* //​**odrazující**//​
 +* postup při nadměrném schodku
 +* pokud Rada usoudí, že nadměrný schodek existuje, vydá **doporučení**
 +* stanoví čas k odstranění
 +* pokud stát nesplní, může být přistoupeno k sankcím
 +
 +\\   * **dočasně může být vyšší deficit respektován** -- v případě hospodářské recese
 +* kdyby se stal trvalým -- ostatní členské státy můžou uvalit různé sankce
 +* po dvou letech trvání deficitu -- pokuty
 +* tlačí na státy, aby odstranily nadměrné deficity
 +
 +\\   * **v roce 2003** -- Komise oznámila, že Francie a Německo mají nadměrný deficit > doporučení
 +* Radou doporučení neprošlo
 +* > nejistota, jak by se měla uplatňovat fiskální pravidla v budoucnu
 +* > nedůvěra v Pakt
 +* označen za příliš přísný -- **v březnu 2005 prošel reformou**
 +* ukončit nejistotu
 +* nová pravidla -- větší pružnost při rozhodování,​ zda je příčinou nadměrného deficitu „ekonomický pokles“
 +* také se zaměřuje na dosažení strukturálních a trvalých korekcí deficitu
 +* existují názory, že nyní je na základě Paktu obtížné dosáhnout sankcí vůči státu
 +
 +\\ Zdroje: Přednáška,​ Stará knížka evropského práva, Smlouva o fungování EU, Když se řekne Lisabonská smlouva, Analýza dopadů Lisabonské smlouvy, kompilace www stránek (hlavně otázka Pakt stability a růstu)
 +
 +\\ \\ !!!**Zdroje otázek 63 -- 66**: 1) prezentace JUDr. Jiřího Kindla k předmětu soutěžní právo (hlavní zdroj), 2) příslušné judikáty dle seznamu katedry, 3) „Když se řekne Lisabonská smlouva“, 4) znění SEU a SFEU!), 5) učebnice soutěžního práva od Munkové, Svobody a Kindla!!!
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code