Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-63 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 63. Pojem kapitálu a platby a omezení volného pohybu kapitálu a plateb ======
 +
 +* **Pohyb kapitálu a plateb:** - upraveno v čl. 63-66 SFEU
 +
 +- definice pojmů není ve SFEU,ale v judikatuře a směrnicích
 +
 +- jedna z podmínek fungování společného trhu
 +
 +- 4. a 5. základní svoboda podle ESD
 +
 +- omezení neslučitelná s měnovou unií
 +
 +- historie: postupná liberalizace,​ nejdříve: dlouhodobé,​
 +
 +později středně a nakonec krátkodobé investice
 +
 +- výhody pro podniky: optimální volba sídla, styk pomocí
 +
 +bank apod.
 +
 +- jde o převod hodnot přes hranice
 +
 +-dlužník může plnit jakkoli, je-li to v daném státě uznáno
 +
 +- neomezitelný,​ čl. 63 SFEU x existují výjimky, ale neměly
 +
 +by omezit liberalizaci ustanovení->​nezbytně nutné
 +
 +* __**Kapitál**__ **= finanční operace, pohyb, účel: investice**
 +* __**Platby**__ **= převod deviz, účel: splnění závazku**
 +
 +\\   * __**Historie-liberalizace:​**__
 +* **1.fáze: 1960-1987, pomocí směrnic, (FR a IT nebylo po chuti)**
 +* **2.fáze: od 1988 rušena devizová omezení pohybu kapitálu mezi osobami se sídlem v členských státech**
 +* **Maastricht:​ odstraněny dosavadní překážky + žádné jiné být nesmějí**
 +* __**Omezení:​**__
 +* Omezením nejsou např. příspěvky na nemoc. či invalidní pojištění
 +* Omezením také není kontrola pohybu kapitálu a plateb
 +* Omezení lze dělit na: - přímé (viz „Kdy lze:“)
 +
 +**-** nepřímé (viz ,,Dánsko má individuální výjimku“)
 +
 +* **Kapitál má omezení:** - přímá = administrativní
 +
 +- nepřímá = devizové povahy (např. zákaz otevírání
 +
 +účtu v cizích bankách)
 +
 +* **Platby mají omezení:** - diskriminace spojená s poplatky za transakce do
 +
 +zahraničí
 +
 +* **Důležitá zásada: - přiměřenosti** (závažnost zásahu=význam cíle)
 +
 +**- subsidiarity** (vnitrostátně nebo účinněji EU)
 +
 +* **Kdy lze:**
 +* **Ve zcela výjimečných situacích**
 +* určeno ESD->​nepsané výjimky
 +* musí jít o __veřejný zájem__ (Cassis de Dijon)
 +* **Z důvodu obtíží v platební bilanci** (čl. 143 a 144 SFEU)
 +* případ náhlé krize v plat. bilanci členského státu
 +* postižený stát přijme ochranná opatření po vyčerpání jiných prostředků,​ Komise mu pomáhá
 +* **Ve vztahu k 3. státům**
 +* nebyla dotčena omezení čl. států k 3. státům existující k 31. 12. 1993 (čl. 64 (1) SFEU) v oblasti: přímých investic, vč. investic do nemovitostí,​ usazování,​ poskytování finančních služeb či přijetí cenných papíru na kapit. trhy
 +* ČSR měla před 1993 sjednána 2 omezení pohybu
 +* omezení je možné dále rozšířit
 +* v oblasti: přímých investic, vč. investic do nemovitostí,​ usazování,​ poskytování finančních služeb či přijetí cenných papíru na kapit. trhy
 +* je třeba vykládat restriktivně a podle EU práva
 +* Rada přijme zvl. legislativním postupem jednomyslně,​ ale předtím to musí projednat s EP
 +* způsobuje-li nebo způsobí-li pohyb kapitálu poruchy hospodářské a měnové unie->​Komise navrhne Radě přijmout max. na 6 měsíců ochranná opatření, projedná to před tím s ECB(čl. 66 SFEU)
 +* **V boji proti terorismu (čl. 75 SFEU)**
 +* nově Lisabonem
 +* EP a Rada pomocí nařízení-řádný legislativní proces
 +* Smart Sanctions = zmrazuje peněžní prostředky,​ finanční aktiva nebo hospodářské výhody podezřelých z terorismu
 +* K provedení rámce-Komise navrhne a Rada přijme opatření
 +* Akty musí obsahovat nezbytná ustanovení o práv. zárukách
 +
 +\\     * **Definice omezení=** přímé, nepřímé skutečné či potencionální zábrany, limity či zákazy importu, exportu či transferu kapitálu (ESD, Dassonville)
 +* **Provádí-li státní moc=zakázáno x soukromá osoba=může omezit**
 +* **Dánsko má individuální výjimku:** nabývání rekreačních objektů cizinci
 +
 +\\   * __**Lisabon:​**__ **-** nově (čl. 65(4)SFEU): nepřijme-li Rada ustanovení,​ které znamená krok zpět v pohybu kapitálu, tak Komise nebo Rada jednomyslně //můžou// na žádost čl. státu přijmout restriktivní opatření vůči 3. zemi ALE ustanovení musí být v souladu s fungováním vnitřního trhu //a// s ustanovením smluv //a// má být oprávněné ve vztahu alespoň k 1 z cílů EU
 +
 +**-** nově také: přesun pravomoci přímých zahraničních investic z členských států na Unii
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code