Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-58 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 58. práva unijních občanů ve vztahu k orgánům EU ======
 +
 +(domnívám se, že se jedná o duplicitu otázek, tudíž jsem je spojila)
 +
 +\\ čl. 18-25 SEU+ Listina: občanská práva->
 +
 +k e parlamentu (petiční, volit a být volen v kterékoli zemi pobytu),
 +
 +u nás: věk: aktivní: 18 let, pasivní: 21 let, ČR jediným volebním obvodem, kandidují politické strany, politická hnutí a jejich sdružení, d´Hondtova metoda výpočtu, 5 % klauzule pro zisk mandátu (tedy jako volby do PSP ČR), volby se konají jednou za pět let.
 +
 +//§ právo písemně se obracet k orgánům EU//​(žádosti,​ dotazy, návrhy, stížnosti)/​v kterémkoli z oficiálních jazyků a právo dostat v něm i odpověď/
 +
 +//§ právo na přístup k dokumentům,//​
 +
 +//​§////​Evropský ombudsman//​(stížnost na nesprávnost v úředních postupech orgánů eu, ne na rozhodovací činnost esd)
 +
 +//​§////​občanská iniciativa//​- legislativní 1 000 000 občanů z podstatného počtu obyvatel EU
 +
 +//​§Petiční právo k EP//
 +
 +\\ **Ve vztahu k orgánům členských států**
 +
 +§ //právo být volen a volit v komunálních volbách//​v kterémkoli členském státu (výjimka je v městě Lucemburgu: je tam více e úředníků než samotnýh Lucembrčanů,​ dále určité výjimky ve Francii (pro starosty) a v Belgii)
 +
 +U nás: aktivní i pasivní právo vzniká dosažení 18 let věku, kandidují politické strany, hnutí, jejich sdružení. Velikost zastupitelství je odvislá od velikost obce.
 +
 +* Po LS může Rada jednomyslně přijmout úpravu, která toto právo může v odůvodněných případech omezit -- případ zvláštních obtíží některého státu
 +
 +§ //právo na diplomatickou a konzulární pomoc v třetích zemích//​(když nemá k dispozici své vlastní)
 +
 +* Rada může po konzultaci s EP přijímat směrnice o opatřeních pro nezbytnou koordinaci této oblasti
 +* Velmi problematické právo, protože stát, ve kterém unijní občan hodlá využít svého práva na diplomatickou a konzulární pomoc, nemusí tento institut uznat. (jinými slovy: to je hezké, že jste si to takhle vymysleli, ale my na to s…)
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code