Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-4 [2012/03/12 00:15]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-4 [2016/12/09 19:18] (aktuální)
89.176.198.156
Řádek 1: Řádek 1:
-====== 4. Vznik členství ​v EU ======+====== 4. Vznik členství ​v EU ======
  
-V současné době má EU 27 členů (Čl. 52 SEU). EU byla roku 1952 založena 6 zeměmi: **Belgie**,​**Francie**,​**Itálie**,​**Lucembursko**,​**SRN** a**Nizozemsko**.+V současné době má EU 28 členů (Čl. 52 SEU). EU byla roku 1952 založena 6 zeměmi: **Belgie**,​**Francie**,​**Itálie**,​**Lucembursko**,​**SRN** a**Nizozemsko**.
  
-\\ Dne 9.7. 1961 byla podepsána asociační úmluva EHS **Řeckem**. Koncem července 1961 požádalo **Irsko**, **Velká Británie**a **Dánsko**o přistoupení ​k EHSV dubnu ​1962 následuje žádost **Norska.**V mezidobí ​probíhají jednání o přistoupení ​**Velkou Birtánií**. Přistoupení Velké Británie ztroskotává na vetu francouzského prezidenta de Gaulla. Dne 10.5.1967 podává **Velká Británie** opět žádost o přistoupení,​ stejně jako **Irsko**a dne 11.5.1967 **Dánsko**. Dne 24.7.1967 následuje **Norsko**a dne 28.7.1967 **Švédsko**. Vlastní jednání o přistoupení začínají po přípravách ​červenci 1970. O jeden a půl roku později, dne 22.1.1972, jsou podepsány smlouvy o přistoupení ​s těmito státy. ​červenci 1972 hlasuje britská Dolní sněmovna pro vstup **Velké Británie**. Dne 22.10.1972 se **Dánsko**vyjadřuje ​v referendu ​pro vstup. Zatímco **Norsko** dne 25.9.1972 ​v referendu ​vstup odmítá, dne 1.1.1973 vstupuje ​v platnost ​smlouva o přistoupení **Velké Británie**,​ **Irska**a **Dánska**. ​K dalšímu rozšíření dochází přistoupením jihoevropských států. ​V roce ​1979 je uzavřena smlouva o přistoupení **Řecka**(vstoupila ​v platnost ​ke dni 1.1.1981), ​v roce ​1985 byly uzavřeny smlouvy o přistoupení **Španělska**a **Portugalska**(vstoupily ​v platnost ​1.1.1986). Dne 25.9. 1993 byly podepsány smlouvy o přistoupení čtyř tehdejších členských států ESVO (**Finska,​****Norska**,​ **Rakouska**a **Švédska**. **Norsko**referendem podruhé přístup odmítlo; ostatní tři státy se staly členy 1.1.1995. Reformní proces následujících let byl ve znamení rozšiřování EU: Amsterodamská a Niceská smlouva znamenaly značné změny. Zejména jsou to institucionální konsekvence pro kandidáty vstupu, které jsou obsaženy ​v příloze Niceské smlouvy (Protokol o rozšíření EU). Na straně kandidátských států, které se měly stát roku 2004 státy členskými,​ byla přístupová kritéria stanovena ​v Kodani ​roku 1993, politická, právní a ekonomická transformace,​ tedy zavedení demokratického režimu právního státu a sytém svobodného tržního hospodářství,​ jakož i proces přibližování národních právních řádů konceptu EU. V ústavách ​kandidátských států byly zakotveny speciální úpravy o přístupu. Ve všech těchto státech, ​s výjimkou ​Kypru, se konala referenda o přístupu. Proces rozšiřování EU dosáhl podpisy přístupových smluv dne 16.4.2003 ​v Athénách ​svého vrcholu: 8 středo- a východoevropských států (**Polsko**,​ **Maďarsko**,​ **ČR**, **SR**), tři baltské státy (**Litva**, **Estonsko** a**Lotyšsko**) a tři státy středomořské (**Slovinsko**,​ **Malta**a **Kypr**svojí řeckou částí) se po uskutečnění ratifikačního procesu přístupu všemi dosavadními členskými státy a státy přistupujícími ​k 1.5.2004 staly členskými státy a v témže roce se zúčastnily voleb do EP. V roce ​2007 přistoupilo **Bulharsko**a **Rumunsko**. ​říjnu 2005 byla zahájena přístupová jednání ​**Tureckem**a **Chorvatskem**.+\\ 
 +Dne 9.7. 1961 byla podepsána asociační úmluva EHS **Řeckem**. Koncem července 1961 požádalo **Irsko**, **Velká Británie**a **Dánsko**o přistoupení ​k EHSV dubnu 1962 následuje žádost **Norska.**V mezidobí ​probíhají jednání o přistoupení ​**Velkou Birtánií**. Přistoupení Velké Británie ztroskotává na vetu francouzského prezidenta de Gaulla. Dne 10.5.1967 podává **Velká Británie** opět žádost o přistoupení,​ stejně jako **Irsko**a dne 11.5.1967 **Dánsko**. Dne 24.7.1967 následuje **Norsko**a dne 28.7.1967 **Švédsko**. Vlastní jednání o přistoupení začínají po přípravách ​červenci 1970. O jeden a půl roku později, dne 22.1.1972, jsou podepsány smlouvy o přistoupení ​s těmito státy. ​červenci 1972 hlasuje britská Dolní sněmovna pro vstup **Velké Británie**. Dne 22.10.1972 se **Dánsko**vyjadřuje ​v referendu ​pro vstup. Zatímco **Norsko** dne 25.9.1972 ​v referendu ​vstup odmítá, dne 1.1.1973 vstupuje ​v platnost ​smlouva o přistoupení **Velké Británie**,​ **Irska**a **Dánska**. ​K dalšímu rozšíření dochází přistoupením jihoevropských států. ​V roce 1979 je uzavřena smlouva o přistoupení **Řecka** (vstoupila ​v platnost ​ke dni 1.1.1981), ​v roce 1985 byly uzavřeny smlouvy o přistoupení **Španělska**a **Portugalska** (vstoupily ​v platnost ​1.1.1986). Dne 25.9. 1993 byly podepsány smlouvy o přistoupení čtyř tehdejších členských států ESVO (**Finska,​****Norska**,​ **Rakouska**a **Švédska**. **Norsko**referendem podruhé přístup odmítlo; ostatní tři státy se staly členy 1.1.1995. Reformní proces následujících let byl ve znamení rozšiřování EU: Amsterodamská a Niceská smlouva znamenaly značné změny. Zejména jsou to institucionální konsekvence pro kandidáty vstupu, které jsou obsaženy ​v příloze Niceské smlouvy (Protokol o rozšíření EU). Na straně kandidátských států, které se měly stát roku 2004 státy členskými,​ byla přístupová kritéria stanovena ​v Kodani ​roku 1993, politická, právní a ekonomická transformace,​ tedy zavedení demokratického režimu právního státu a sytém svobodného tržního hospodářství,​ jakož i proces přibližování národních právních řádů konceptu EU. V ústavách ​kandidátských států byly zakotveny speciální úpravy o přístupu. Ve všech těchto státech, ​s výjimkou ​Kypru, se konala referenda o přístupu. Proces rozšiřování EU dosáhl podpisy přístupových smluv dne 16.4.2003 ​v Athénách ​svého vrcholu: 8 středo- a východoevropských států (**Polsko**,​ **Maďarsko**,​ **ČR**, **SR**), tři baltské státy (**Litva**, **Estonsko** a**Lotyšsko**) a tři státy středomořské (**Slovinsko**,​ **Malta**a **Kypr**svojí řeckou částí) se po uskutečnění ratifikačního procesu přístupu všemi dosavadními členskými státy a státy přistupujícími ​k 1.5.2004 staly členskými státy a v témže roce se zúčastnily voleb do EP. V roce 2007 přistoupilo **Bulharsko**a **Rumunsko**. ​říjnu 2005 byla zahájena přístupová jednání ​**Tureckem**a **Chorvatskem**.
  
-\\ Postupně se přidružovaly další země, EU se rozšířila celkem šestkrát: Poprvé v roce 1973 o **Dánsko**,​ **Irsko**a **Spojené království**. **Řecko**se připojilo v roce 1981, následováno **Španělskem**a **Portugalskem**v roce 1986. (V roce 1985 vystoupilo Grónsko, když v referendu 52% obyvatel hlasovalo proti setrvání v EHS.) Roku 1995 se členy staly dosud neutrální **Finsko**, **Rakousko**a **Švédsko**. V květnu 2004 bylo přijato 10 zemí: **Česko**, **Estonsko**,​ **Kypr**, **Litva**, **Lotyšsko**,​ **Maďarsko**,​ **Malta**, **Polsko**, **Slovensko**a **Slovinsko**. Od ledna 2007 jsou členy **Rumunsko**a **Bulharsko**.+\\ 
 +Postupně se přidružovaly další země, EU se rozšířila celkem šestkrát: Poprvé v roce 1973 o **Dánsko**,​ **Irsko**a **Spojené království**. **Řecko**se připojilo v roce 1981, následováno **Španělskem**a **Portugalskem**v roce 1986. (V roce 1985 vystoupilo Grónsko, když v referendu 52% obyvatel hlasovalo proti setrvání v EHS.) Roku 1995 se členy staly dosud neutrální **Finsko**, **Rakousko**a **Švédsko**. V květnu 2004 bylo přijato 10 zemí: **Česko**, **Estonsko**,​ **Kypr**, **Litva**, **Lotyšsko**,​ **Maďarsko**,​ **Malta**, **Polsko**, **Slovensko**a **Slovinsko**. Od ledna 2007 jsou členy **Rumunsko**a **Bulharsko**.
  
-\\ Proces rozšiřování EU není ukončen. Existují však i evropské státy, které zájem o členství nemají, mezi které patří **Švýcarsko**,​ **Norsko**, **Bělorusko**a **Rusko**. Všechny ostatní evropské státy zájem o členství mají. Mezi poteciální členské země patří: **Albánie**,​ **Bosna a Hercegovina**,​ **Černá Hora**, **Srbsko**a **Kosovo**, ​z nichž Černá Hora a Srbsko podali žádost.+\\ 
 +Proces rozšiřování EU není ukončen. Existují však i evropské státy, které zájem o členství nemají, mezi které patří **Švýcarsko**,​ **Norsko**, **Bělorusko**a **Rusko**. Všechny ostatní evropské státy zájem o členství mají. Mezi poteciální členské země patří: **Albánie**,​ **Bosna a Hercegovina**,​ **Černá Hora**, **Srbsko**a **Kosovo**, ​z nichž Černá Hora a Srbsko podali žádost.
  
-\\ Právo EU upravuje odděleně přistoupení ​k EU (Čl. 49 SEU), pozastavení členských práv (Čl. 7 a 8 SEU) a dobrovolné vystoupení.+\\ 
 +Právo EU upravuje odděleně přistoupení ​k EU (Čl. 49 SEU), pozastavení členských práv (Čl. 7 a 8 SEU) a dobrovolné vystoupení.
  
-\\ __**Podmínky pro vznik členství**__+\\ 
 +__**Podmínky pro vznik členství**__
  
-\\   ​* __**Materiální**__ ​-- byly stanoveny na zasedání Rady EU v Kodani v červnu 1993 jako tzv. **kodaňská kritéria** (dříve nebyla stanovena kritéria, která by musely nové členské státy splnit) ​z důvodu rozšiřování EU do střední a východní Evropy, tyto země se odlišovaly od dříve přistupujících zemí. ​+\\ 
 +* __**Materiální**__ ​– byly stanoveny na zasedání Rady EU v Kodani v červnu 1993 jako tzv. **kodaňská kritéria** (dříve nebyla stanovena kritéria, která by musely nové členské státy splnit) ​z důvodu rozšiřování EU do střední a východní Evropy, tyto země se odlišovaly od dříve přistupujících zemí.
  
-\\ //​Kodaňská kritéria vyžadovala,​ aby „..uchazečská země dosáhla stability institucí zaručujících demokracii, zákonnost, zajištění lidských práv a respektování a ochrany lidských menšin, měla fungující tržní hospodářství a byla schopna odolávat konkurenčním tlakům a tržním silám ​v rámci ​Unie, byla schopna převzít závazky vyplývající ​členství, včetně plnění cílů politické, hospodářské a měnové unie. (Závěry předsednictva ze zasedání ER v Kodani ​1993)//+\\ 
 +//​Kodaňská kritéria vyžadovala,​ aby „..uchazečská země dosáhla stability institucí zaručujících demokracii, zákonnost, zajištění lidských práv a respektování a ochrany lidských menšin, měla fungující tržní hospodářství a byla schopna odolávat konkurenčním tlakům a tržním silám ​v rámci ​Unie, byla schopna převzít závazky vyplývající ​členství, včetně plnění cílů politické, hospodářské a měnové unie. (Závěry předsednictva ze zasedání ER v Kodani ​1993)//
  
-\\     ​* Mezi ně patří: ​+\\ 
 +* Mezi ně patří:
  
-  - __Politická__ ​-- uchazeč by měl být stabilním, demokratickým,​ právním státem, dodržovat lidská práva  +  - __Politická__ ​ ​– ​uchazeč by měl být stabilním, demokratickým,​ právním státem, dodržovat lidská práva 
-  - __Ekonomická__ ​-- uchazeč by dále měl mít fungující tržní ekonomiku, která je schopná začlenění do vnitřního trhu EU  +  - __Ekonomická__ ​ ​– ​uchazeč by dále měl mít fungující tržní ekonomiku, která je schopná začlenění do vnitřního trhu EU 
-  - __Správně-soudní__ ​-- dostatečná kapacita převzít na sebe závazky vyplývající ze členství ​-- pod tuto podmínku spadá aplikace a dodržování právních pravidel EU, kterou mají ostatní členové, přebírá veškerá práva a povinnosti ze Smluv  +  - __Správně-soudní__ ​ ​– ​dostatečná kapacita převzít na sebe závazky vyplývající ze členství ​– pod tuto podmínku spadá aplikace a dodržování právních pravidel EU, kterou mají ostatní členové, přebírá veškerá práva a povinnosti ze Smluv 
-  - (dostatečná schopnost EU absorbovat uchazeče, aniž by došlo ​k narušení EU -- jedná o podmínku spíše pro EU, než pro uchazeče) ​-- to je podmínka, která brání přístupu Turecka do EU +  - (dostatečná schopnost EU absorbovat uchazeče, aniž by došlo ​k narušení EU – jedná o podmínku spíše pro EU, než pro uchazeče) ​– to je podmínka, která brání přístupu Turecka do EU
  
-\\   ​* **Formální (procedurální)** ​+ \\ * **Formální (procedurální)**
  
-\\ Žadatel o členství ​v EU zašle __žádost Radě__. Po LS Rada informuje EP a národní parlamenty o přijaté žádosti. Rada rozhodne o udělení __statutu kandidátské země__, obsahující mj. přístup ​k některým fondům EU, a to jednomyslně po konzultaci s Komisí a se souhlasem EP; EP musí vydat v této ​věci souhlasné stanovisko absolutní většinou svých členů; může tedy toto řízení blokovat. Tj. první fáze přijetí je souhlas Rady. Poté Rada rozhodne o __zahájení jednání o přistoupení__. Následuje vlastní jednání o podmínkách přistoupení a vnitrostátní harmonizace. Jednání završuje __podpis dohody o přistoupení__,​ odkdy má přistupující získat statut pozorovatele ​v orgánem ​EU, účastní se všech pracovních jednání, vyjma těch, kde se jedná o tento stát a bez hlasovacích práv. Konečná dohoda __předpokládá ratifikaci__ všemi smluvními státy ​-- členskými státy i kandidátem ​-- podle jejich ústavních předpisů.+ \\ Žadatel o členství ​v EU zašle __žádost Radě__. Po LS Rada informuje EP a národní parlamenty o přijaté žádosti. Rada rozhodne o udělení __statutu kandidátské země__, obsahující mj. přístup ​k některým fondům EU, a to jednomyslně po konzultaci s Komisí a se souhlasem EP; EP musí vydat v této věci souhlasné stanovisko absolutní většinou svých členů; může tedy toto řízení blokovat. Tj. první fáze přijetí je souhlas Rady. Poté Rada rozhodne o __zahájení jednání o přistoupení__. Následuje vlastní jednání o podmínkách přistoupení a vnitrostátní harmonizace. Jednání završuje __podpis dohody o přistoupení__,​ odkdy má přistupující získat statut pozorovatele ​v orgánem ​EU, účastní se všech pracovních jednání, vyjma těch, kde se jedná o tento stát a bez hlasovacích práv. Konečná dohoda __předpokládá ratifikaci__ ​ všemi smluvními státy ​– členskými státy i kandidátem ​– podle jejich ústavních předpisů.
  
-\\     ​* Uvedeny ​Čl. 49 SEU: + \\ * Uvedeny ​Čl. 49 SEU:
  
-\\ „//​Každý evropský stát, který uznává hodnoty uvedené ​Čl. 2 a zavazuje se k jejich ​podpoře, může požádat o členství ​v Unii.// //__O této žádosti je informován EP a vnitrostátní parlamenty__////​. Žadatelský stát podává svou žádost Radě, která rozhoduje jednomyslně po konzultaci ​s Komisí ​a po obdržení souhlasu EP, který se usnáší většinou hlasů všech svých členů.// //​__Kritéria pro přistoupení,​ na nichž se dohodne ER, budou zohledněna__////​.//​Nová věta přidaná pro LS. ER může zpřísnit kritéria přistoupení,​ jež vycházejí ​z tohoto ​článku dle svého uvážení.+ \\ „//​Každý evropský stát, který uznává hodnoty uvedené ​Čl. 2 a zavazuje se k jejich ​podpoře, může požádat o členství ​v Unii.//  //__O této žádosti je informován EP a vnitrostátní parlamenty__ ////. Žadatelský stát podává svou žádost Radě, která rozhoduje jednomyslně po konzultaci ​s Komisí ​a po obdržení souhlasu EP, který se usnáší většinou hlasů všech svých členů.// ​ //​__Kritéria pro přistoupení,​ na nichž se dohodne ER, budou zohledněna__ ////​.//​Nová věta přidaná pro LS. ER může zpřísnit kritéria přistoupení,​ jež vycházejí ​z tohoto ​článku dle svého uvážení.
  
-//Podmínky přijetí a s ním ​spojené nezbytné následky úpravy smluv, na nichž je EU založena, jsou předmětem dohody mezi členskými státy a žadatelským státem. Tato dohoda vyžaduje ratifikaci všemi smluvními státy ​v souladu s jejich ​ústavními předpisy.“//​+//Podmínky přijetí a s ním spojené nezbytné následky úpravy smluv, na nichž je EU založena, jsou předmětem dohody mezi členskými státy a žadatelským státem. Tato dohoda vyžaduje ratifikaci všemi smluvními státy ​v souladu s jejich ​ústavními předpisy.“//​
  
-\\   ​- Podání žádosti Radě -- v současné době má podanou **Island**, ale jeho členství je zatím sporné, prožívají finanční krizi, nemají fungující ekonomiku, jedná se, zda není zasažena natolik, že není možné jeho členství a část islandské opozice se obává omezování rybolovu. (stále je na tom lépe než ekonomika řecká, turecká, rumunská, bulharská) ​ + \\ - Podání žádosti Radě – v současné době má podanou **Island**, ale jeho členství je zatím sporné, prožívají finanční krizi, nemají fungující ekonomiku, jedná se, zda není zasažena natolik, že není možné jeho členství a část islandské opozice se obává omezování rybolovu. (stále je na tom lépe než ekonomika řecká, turecká, rumunská, bulharská)
-  - Pouze evropský stát se může stát členským státem EU -- např. přihlášku podalo **Maroko** ​+
  
-U této podmínky ​se bere v potaz geografický náhled -- Evropa je vymezena pohořím a řekou Ural, Bosporským průlivem a Černým mořem -- i takovémto vymezení Evropy by sem patřila ​**Gruzie**a **Ázerbájdžán**,​ ale už ne Kazachstán+  - Pouze evropský stát se může stát členským státem EU – napřihlášku podalo ​**Maroko**
  
-A dále politické, kulturní ​civilizační hodnotykteré daný stát uznává, aby mohl být považován za evropský (. Berlusconi prosazuje do EU Izrael, ​když geograficky není v Evropě)+U této podmínky se bere v potaz geografický náhled – Evropa je vymezena pohořím ​řekou UralBosporským průlivem a Černým mořem – při takovémto vymezení Evropy by sem patřila **Gruzie**a **Ázerbájdžán**,​ ale už ne Kazachstán
  
-  - Zahájeny ​ístupové rozhovory a následně sjednání přístupové smlouvy ​+A dále politické, kulturní a civilizační hodnoty, které daný stát uznává, aby mohl být považován za evropský (. Berlusconi prosazuje do EU Izrael, i když geograficky není v Evropě)
  
-V této fázi je třeba vyhodnotit podanou žádost ​-- splňuje-li nebo bude-li splňovat materiální podmínky členství. Orgány EU rozhodnou o zahájení ​ístupových oficiálních rozhovorů (negociace). Pro tuto chvíli se uchazečský stát stává státem kandidátským. Dnes jsou těmito státy: **Chorvatsko**,​ **Makedonie**(nejsou zahájeny negociace, protože se neví, pod jakým jménem bude Makedonie do EU vstupovat), **Turecko**+  ​Zahájeny ​ístupové rozhovory a následně sjednání přístupové smlouvy
  
-\\ V současné době prožívá problémy ​**Řecko**, velkým problémem je např. to, že státní zaměstnanci zde chodí do důchodu v 53 letech a dostávají 90 % platu, proto se Německo brání pomoci půjčkou Řecku z rozpočtu ​EU. Řecko musí nejprve snížit výdajeaby mohli žádat o pomoc.+V této fázi je třeba vyhodnotit podanou žádost – splňuje-li nebo bude-li splňovat materiální podmínky ​členství. Orgány EU rozhodnou o zahájení přístupových oficiálních rozhovorů (negociace). Pro tuto chvíli se uchazečský stát stává státem kandidátským. Dnes jsou těmito státy: ​**Chorvatsko**, **Makedonie** (nejsou zahájeny negociaceprotože se neví, pod jakým jménem bude Makedonie do EU vstupovat)**Turecko**
  
-Dalšími vedlejšími podmínkami jsou podmínky institucionální a finanční. Za účelem zmírnění těžkostí mohou být stanoveny lhůty a přechodné výjimky z vázanosti právem ​EU.+ \\ V současné době prožívá problémy **Řecko**, velkým problémem je např. to, že státní zaměstnanci zde chodí do důchodu v 53 letech ​dostávají 90 % platu, proto se Německo brání pomoci ​půjčkou Řecku z rozpočtu ​EU. Řecko musí nejprve snížit výdaje, aby mohli žádat o pomoc.
  
-Existují __trvalé ​a přechodné ​výjimky__pro členské státy. ČR má 40 výjimek z práva ​EU, z toho 2 trvalé, a to ponechat nižší sazbu spotřební daně pro domácí ovocné destiláty a vyšší práh pro registraci k DPH.+Dalšími vedlejšími podmínkami jsou podmínky institucionální a finanční. Za účelem zmírnění těžkostí mohou být stanoveny lhůty ​a přechodné ​výjimky z vázanosti právem ​EU.
  
-Přístupová smlouva se předloží Radě EU, která jí musí přijmout jednomyslně,​ a poté EP, který musí přijmout většinou členů. Následuje ratifikační proces, kde je možné zablokovat vstup v několika fázích. Souhlas ​k ratifikaci v ČR nebyl dán Parlamentem,​ ale všelidovým hlasováním ​v roce ​2003, kde se pro vyjádřilo 77 % a zúčastnilo se 60 % oprávněným hlasujících.+Existují __trvalé a přechodné výjimky__pro členské státy. ČR má 40 výjimek z práva EU, z toho 2 trvalé, a to ponechat nižší sazbu spotřební daně pro domácí ovocné destiláty a vyšší práh pro registraci k DPH. 
 + 
 +Přístupová smlouva se předloží Radě EU, která jí musí přijmout jednomyslně,​ a poté EP, který musí přijmout většinou členů. Následuje ratifikační proces, kde je možné zablokovat vstup v několika fázích. Souhlas ​k ratifikaci v ČR nebyl dán Parlamentem,​ ale všelidovým hlasováním ​v roce 2003, kde se pro vyjádřilo 77 % a zúčastnilo se 60 % oprávněným hlasujících.
  
 {{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}} {{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
 +
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code