Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-46 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 46. Tribunál (složení, pravomoci, úloha) ======
 +
 +**-** funguje od roku 1989, cílem jeho zřízení bylo hlavně ulehčit nápad SD; od Nice je od soudu trochu více osamostatněn
 +
 +- před Lis. „Soud prvního stupně“
 +
 +\\ A: Složení:
 +
 +\\ **-** na rozdíl od SD nejsou GA (ale členové T mohou být povoláni aby dočasně plnili úkoly GA (čl. 49 statutu SDEU)
 +
 +- skládá se z alespoň jednoho soudce z každého čl.st.(zatím stále 27)
 +
 +- zasedá v senátech (3 nebo v rozšířených 5 soudců); (prof. Pelikánová je předsedkyní 2.senátu)
 +
 +- pro jmenování soudců atp. platí obdobně to co je v ot.38; člen T musím mít st.příslušnost jednoho ze členských států
 +
 +- obdobně předseda volen na 3 roky
 +
 +\\ B: pravomoci + úloha
 +
 +\\ - z větší části se jedná o správní přezkum aktů institucí EU -- celé založeno na judikatuře
 +
 +- často zejména podání jednotlivců (x SD)
 +
 +- je možno podat ve lhůtě 2 měsíců k soudnímu dvoru kasační opravný prostředek proti rozhodnutí T
 +
 +\\ \\ - v první instanci:
 +
 +- věci výslovně svěřené čl.256/1 SFEU
 +
 +- žaloby na nečinnost orgánů EU
 +
 +- neplatnost
 +
 +- přímé žaloby podané jednotlivci (tj. FO/PO) proti aktům orgánů, institucí EU (které jsou jim určeny nebo které se jich bezprostředně dotýkají a nevyžadují přijetí prováděcích opatření) NEBO proti právním předpisům (které se jich bezprostředně dotýkají a nevyžadují prováděcích opatření) NEBO proti nečinnosti těchto orgánů
 +
 +Př. Podnik podá žalobu proti rozhodnutí komise kterou je mu uložena pokuta pro účast na kartelu
 +
 +- mimosmluvní odpovědnost (k náhradě škody způsobené org.EU nebo jejími zaměstnanci
 +
 +- zaměstnanecké věci
 +
 +- rozhodčí žaloby
 +
 +- o žalobách opírajicích se o smlouvy uzavřené EU, které výslovně stanoví pravomoc T
 +
 +- o žalobách v oblasti ochranné známky společenství
 +
 +\\ - odvolání proti rozhodnutí specializovaných soudů (256/2 SFEU) -- (tj.zatím jen soud veřejné služby)
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code