Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-3 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 3. Význam Lisabonské smlouvy ======
 +
 +__**Důvody:​**__
 +
 +Po neúspěchu Smlouvy o ústavě pro Evropu (odmítnutá v referendu ve Francii a Nizozemsku -- 2005) bylo nutné přijmout nějaký kompromisní dokument z toho důvodu, že se EU stala těžkopádnou nebo přímo nefunkční.
 +
 +Bylo třeba přizpůsobit fungování EU novým podmínkám 21. století -- nové velmoci (BRIC), mezinárodní terorismus, globální změny klimatu…
 +
 +Dále bylo třeba řešit stav, kdy se během 3 let téměř zdvojnásobil počet členů a kdy rozšíření proběhlo o samé čisté příjemce z unijního rozpočtu.
 +
 +V roce 2007 byla přijata Lisabonská (reformní) smlouva -- 2 smlouvy -- **Smlouva o Evropské Unii** a **Smlouva o fungování Evropské Unie**
 +
 +Ratifikována všemi státy a **vstup v platnost 1.12.2009**
 +
 +__**Změny:​**__
 +
 +**Zrušení pilířové struktury** -- komunitarizace II. a III. pilíře -- stále zůstávají specifika hlavně u SZBP
 +
 +**Právní subjektivita pro EU** -- možnost EU vstupovat do mezinárodních smluv, ale také např. být žalována
 +
 +**Zrušení ES** (EU je přímým pokračovatelem společenství a jeho právním nástupcem)
 +
 +**Pevně stanovena kritéria pro vystoupení z EU**-- dohoda o vystoupení a následně do dvou let se vystoupení praktikuje
 +
 +**Právní závaznost Listiny základních práv a svobod EU**(až na výjimky VB, Polsko, ČR) - právně nezávazná již od roku 2000, měla ale i tak velkou neformální závaznost
 +
 +**Zavedení stálého předsedy Evropské rady**-- mandát na 2,5 roku s možností znovuzvolení,​ předsedá zasedání Evropské rady a řídí její jednání, významné postavení z hlediska zahraniční politiky; dnes Herman Van Rompuy
 +
 +**Změna postavení Vysokého představitele pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku** -- je současně místopředsedou komise, má zahraničně politické pravomoci, předsedá Evropské službě vnější činnosti; dnes Catherine Ashton
 +
 +**Vznik Evropské služby pro vnější činnost**-- jakási evropská diplomatická služba, právě vzniká, předseda je Vysoký představitel
 +
 +**Evropská občanská iniciativa** -- institut přímé demokracie, možnost vyvolat jednání o lidové iniciativě na půdě EU, Komise vydala tzv. zelenou knihu a připravuje se nařízení (nutno specifikovat podmínky, za kterých bude lidová iniciativa přípustná,​ hovoří se o milionu podpisů)
 +
 +**Zvýšení počtu případů hlasování v Radě kvalifikovanou většinou** -- rozšíření o prvky II. a III. pilíře
 +
 +Změna kvalifikované většina od r. 2014 -- tzv. dvojí většina nejméně 55% členů Rady -- tedy alespoň 15 států a alespoň 65% obyvatelstva EU -- zvýšení transparentnosti a efektivity; blokační menšina alespoň 3 státy
 +
 +**Právo národních parlamentů kontrolovat dodržování principu subsidiarity**-- Komise musí vnitrostátní parlament na legislativní kroky upozornit a ten se pak může vyjádřit k porušení principu subsidiarity -- systém „žlutých“ a „oranžových“ karet; na to navazuje novela Jednacího řádu PS a Senátu ČR
 +
 +**Možnost změny primárního práva bez konání mezivládní konference tzv. passarella** -- pouze některé méně významné změny primárního práva -- vnitřní politiky, přechod od jednomyslnosti ke kvalifikované většině, přechod od zvláštního k řádnému legislativnímu procesu
 +
 +**Posílení řádného legislativního postupu v Parlamentu**-- spolurozhodovací proces se mění na řádný proces a představuje standard, zbytek procesů jen výjimečně
 +
 +\\ Dopadů Lisabonské smlouvy je mnohem více, toto jsou pouze ty nejzávažnější změny v primárním právu EU. Otázka zní na **význam**,​ ten je ale v současné době, kdy je velká část institutů nenaplněna a vůbec není jisté, zda budou funkční a efektivní. Význam Lisabonské smlouvy bude možné hodnotit s odstupem alespoň 10 let, podobně jako smlouvu Maastrichtskou.
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code