Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-39 [2012/03/12 00:15]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-39 [2017/05/18 19:50] (aktuální)
213.192.60.46 Aktualizace personálií
Řádek 3: Řádek 3:
 Upravena především článkem 15 SEU. (ve znění Lisabonské smlouvy). Upravena především článkem 15 SEU. (ve znění Lisabonské smlouvy).
  
-\\ Evropská rada byla vytvořena v roce 1974 a měla představovat neformální fórum pro diskusi hlav států a předsedů vlád. Velmi záhy se stala instancí, která stanovuje cíle Evropské unie ve všech oblastech její činnosti a určuje, jakým způsobem jich dosáhnout. Oficiální status přiznala Evropské radě Maastrichtská smlouva, podepsaná ​v roce ​1992, která stanoví, že Evropská rada dává Unii nezbytné podněty pro její rozvoj ​a vymezuje ​obecné politické směry tohoto rozvoje. Od 1. prosince 2009 se na základě Lisabonské smlouvy stala jedním ze sedmi orgánů Unie.+\\ 
 +Evropská rada byla vytvořena v roce 1974 a měla představovat neformální fórum pro diskusi hlav států a předsedů vlád. Velmi záhy se stala instancí, která stanovuje cíle Evropské unie ve všech oblastech její činnosti a určuje, jakým způsobem jich dosáhnout. Oficiální status přiznala Evropské radě Maastrichtská smlouva, podepsaná ​v roce 1992, která stanoví, že Evropská rada dává Unii nezbytné podněty pro její rozvoj ​a vymezuje ​obecné politické směry tohoto rozvoje. Od 1. prosince 2009 se na základě Lisabonské smlouvy stala jedním ze sedmi orgánů Unie.
  
-\\ **1. Složení**+\\ 
 +**1. Složení**
  
-Tvoří ji hlavy států nebo předsedové vlád členských států spolu s jejím ​předsedou a předsedou Evropské komise. Jejího jednání se účastní i vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Členové Evropské rady se mohou rozhodnout, že každý ​z nich ​si s sebou ​může vzít některého ​z ministrů, pokud to vyžaduje pořad jednání.+Tvoří ji hlavy států nebo předsedové vlád členských států spolu s jejím ​předsedou a předsedou Evropské komise. Jejího jednání se účastní i vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Členové Evropské rady se mohou rozhodnout, že každý ​z nich si s sebou může vzít některého ​z ministrů, pokud to vyžaduje pořad jednání.
  
-\\ Přijetí lisabonské smlouvy zavedlo funkci stálého předsedy Evropské rady. Ten je volen kvalifikovanou většinou na období 2,5 roku a může být zvolen maximálně dvakrát za sebou. V případě překážky nebo závažného pochybení jej může Evropská rada stejným postupem odvolat. Předseda Evropské rady zajišťuje na své úrovni a v této funkci vnější zastupování Unie v záležitostech týkajících se společné zahraniční a bezpečnostní politiky, aniž jsou dotčeny pravomoci vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Předseda Evropské rady nesmí zastávat žádnou vnitrostátní funkci.+\\ 
 +Přijetí lisabonské smlouvy zavedlo funkci stálého předsedy Evropské rady. Ten je volen kvalifikovanou většinou na období 2,5 roku a může být zvolen maximálně dvakrát za sebou. V případě překážky nebo závažného pochybení jej může Evropská rada stejným postupem odvolat. Předseda Evropské rady zajišťuje na své úrovni a v této funkci vnější zastupování Unie v záležitostech týkajících se společné zahraniční a bezpečnostní politiky, aniž jsou dotčeny pravomoci vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Předseda Evropské rady nesmí zastávat žádnou vnitrostátní funkci.
  
-\\ Podle čl. 15 odst. 6 SEU **Předseda Evropské rady**:+\\ 
 +Podle čl. 15 odst. 6 SEU **Předseda Evropské rady**:
  
 a) předsedá Evropské radě a vede její jednání, a) předsedá Evropské radě a vede její jednání,
Řádek 21: Řádek 25:
 d) po každém zasedání Evropské rady předkládá zprávu Evropskému parlamentu. d) po každém zasedání Evropské rady předkládá zprávu Evropskému parlamentu.
  
-\\ V současnosti:+\\ 
 +V současnosti:
  
-Předseda Evropské Rady: Herman van Rompuy+Předseda Evropské Rady: Donald Tusk
  
-Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: ​Catherine Ashton+Vysoký představitel Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: ​Federica Mogherini
  
-za ČR v Evropské ​Radě: předseda vlády ​Jan Fisher+za ČR v Evropské ​Radě: předseda vlády ​Bohumil Sobotka
  
-\\ **2. Fungování**+\\ 
 +**2. Fungování**
  
-Evropská rada zasedá dvakrát za půl roku; svolává ji její předseda. Vyžaduje-li to situace, svolá předseda mimořádné zasedání Evropské rady. Evropská rada obvykle zasedá ​v Bruselu. Je jí nápomocen generální sekretariát Rady. Při hlasování může být každý člen Evropské rady zmocněn hlasovat nejvýše za jednoho z ostatních členů. Zdržení se hlasování přítomných nebo zastoupených členů není překážkou přijetí usnesení Evropské rady vyžadujících jednomyslnost.+Evropská rada zasedá dvakrát za půl roku; svolává ji její předseda. Vyžaduje-li to situace, svolá předseda mimořádné zasedání Evropské rady. Evropská rada obvykle zasedá ​v Bruselu. Je jí nápomocen generální sekretariát Rady. Při hlasování může být každý člen Evropské rady zmocněn hlasovat nejvýše za jednoho z ostatních členů. Zdržení se hlasování přítomných nebo zastoupených členů není překážkou přijetí usnesení Evropské rady vyžadujících jednomyslnost.
  
-\\ Evropská rada rozhoduje konsensem ​-- nestanoví-li smlouvy jinak. Co se týče zahraniční a bezpečnostní politiky, rozhoduje Evropská rada jednomyslně+\\ 
 +Evropská rada rozhoduje konsensem ​– nestanoví-li smlouvy jinak. Co se týče zahraniční a bezpečnostní politiky, rozhoduje Evropská rada jednomyslně
  
-\\ **3. Pravomoci**+\\ 
 +**3. Pravomoci**
  
-Evropská rada dává Unii nezbytné podněty pro její rozvoj a vymezuje její obecné politické směry ​a priority, určuje strategické zájmy a cíle Unie. Nejsou jí formálně přiděleny konkrétní úkoly, jedná ​z moci ​summitu nejvyšších státních představitelů. Nevykonává legislativní funkci.+Evropská rada dává Unii nezbytné podněty pro její rozvoj a vymezuje její obecné politické směry ​a priority, určuje strategické zájmy a cíle Unie. Nejsou jí formálně přiděleny konkrétní úkoly, jedná ​z moci summitu nejvyšších státních představitelů. Nevykonává legislativní funkci.
  
-\\ Na zasedání Evropské rady došlo ​v minulosti k nejdůležitějším milníkům evropské integrace. Např. přijetí eura, lisabonská smlouva, jednotný evropský akt atd.+\\ 
 +Na zasedání Evropské rady došlo ​v minulosti k nejdůležitějším milníkům evropské integrace. Např. přijetí eura, lisabonská smlouva, jednotný evropský akt atd.
  
-\\ Podle čl. 18 SEU: Evropská rada jmenuje se souhlasem předsedy Komise kvalifikovanou většinou **vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku**. Evropská rada jej může stejným postupem odvolat.+\\ 
 +Podle čl. 18 SEU: Evropská rada jmenuje se souhlasem předsedy Komise kvalifikovanou většinou **vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku**. Evropská rada jej může stejným postupem odvolat.
  
-\\ Podle čl. 17 odst. 7 SEU: S přihlédnutím k volbám do Evropského parlamentu a po náležitých konzultacích navrhne Evropská rada kvalifikovanou většinou Evropskému parlamentu kandidáta na funkci **předsedy Komise**. Tohoto kandidáta zvolí Evropský parlament většinou hlasů všech svých členů. Nezíská-li potřebnou většinu, navrhne Evropská rada do jednoho měsíce kvalifikovanou většinou nového kandidáta, kterého zvolí Evropský parlament stejným postupem.+\\ 
 +Podle čl. 17 odst. 7 SEU: S přihlédnutím k volbám do Evropského parlamentu a po náležitých konzultacích navrhne Evropská rada kvalifikovanou většinou Evropskému parlamentu kandidáta na funkci **předsedy Komise**. Tohoto kandidáta zvolí Evropský parlament většinou hlasů všech svých členů. Nezíská-li potřebnou většinu, navrhne Evropská rada do jednoho měsíce kvalifikovanou většinou nového kandidáta, kterého zvolí Evropský parlament stejným postupem.
  
 + ​{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
-{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}} 
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code