Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-32 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 32. Sankce v právu EU ======
 +
 +**Sankce v právu EU vyplývají z**
 +
 +- Uplatňování práva EU orgány EU
 +- Uplatňování práva EU členskými státy (na základě delegace)
 +
 +**Přímé sankce v právních předpisech:​**
 +
 +- **SESAE** -- nepeněžité sankce vůči osobám a podnikům, které porušují povinnosti ve věci kontroly a bezpečnosti
 +- **SFEU** -- neplatnost kartelové dohody (101/2 SFEU), pokuty a opakovaná penále za porušení (čl. 101 a 102 SFEU),
 +- **Sankční pravomoc ESD (čl. 261 SFEU)** -> sankční ustanovení v nářízeních (1/2003 o kartelových dohodách a zneužití dominantního postavením 139/2004 o spojování podniků
 +- **ECB** -- sankce vůči úvěrovým institucím,​ které nerespektují předpisy o povinném vytváření rezerv
 +
 +Sankce nemají trestní povahu; aplikace sankční pravomoci je garantována řadou procesních ustanovení a záruk (např. právo na slyšení, opravné prostředky,​ spravedlivý proces)
 +
 +**Pravidla pro udělování sankcí členskými státy**
 +
 +členské státy musí sankcionovat porušování komunitárního práva za hmotněprávních a procesních podmínek, analogických podmínkám porušování národního práva podobné povahy a důležitosti. (srov. //**68/88 Komise v. Řecko, C-387/02 Berlusconi a sdělení Komise C147/3, 50/76 Amsterdam Bulb**//)
 +
 +výlučná pravomoc států ukládat trestní sankce -> rozdíly v evropských právních systémech
 +
 +možnost FO a PO dosáhnout náhrady škody způsobené špatnou aplikací práva EU (viz. ot. 25)
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code