Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-31 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 31. Odpovědnost ČLENSKÉHO STÁTU za škodu způsobenou JEDNOTLIVCI porušením práva EU ======
 +
 +Jedná se o praktický důsledek zásady přednosti, národní orgány jsou povinny hradit škodlivé následky opatření odporujícího právu EU.
 +
 +**Podmínky odpovědnosti členského státu:**
 +
 +- Cílem je přidělení práv jednotlivci a ochrana jeho zájmů
 +- Dostatečně závažné porušení normy práva EU
 +- Příčinná souvislost mezi porušením a škodou
 +
 +Závažné porušení normy EU: neprovedení směrnice (//​**6&​9/​90 Francovich**//​),​ špatné provedení směrnice (//**292/94 Denkavit International**//​),​ ponechání v platnosti předpisu odporujícího smlouvám (//**46/93 Brasserie du Pecheur)**//,​ ignorování ustálené judikatury (//**424/97 Haim II, 292/94 Denkavit**//​),​ byť jen k analogickým ustanovením,​ nesprávný výklad práva EU národním soudem, veřejný výrok úředníka přičitatelný státu.
 +
 +(Žaloby na náhradu škody způsobené národními orgány musí být nejdřív projednávány stejně jako porušení vnitrostátního práva (princip efektivity).
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code