Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-2 [2012/03/11 22:54]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-2 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 13: Řádek 13:
 **Vznik pilířové struktury** **Vznik pilířové struktury**
  
-{{Evropa%202012_html_m7c957cc5.png?​330x303}}  ​- Pilíř tzv. **Acquis communautaire** -- společné právo, v jeho rámci fungují standardně Rada, Komise, Parlament, ESD +{{:​evropske-pravo:​evropa_pilire.png?​330x303}}  ​
  
-V jeho rámci jsou přijímány nařízení a směrnice +  - Pilíř tzv. **Acquis communautaire** -- společné právo, v jeho rámci fungují standardně Rada, Komise, Parlament, ESD  
- +    * V jeho rámci jsou přijímány nařízení a směrnice 
-Zakotvení Evropské rady jako základního politického článku EU +    ​* ​Zakotvení Evropské rady jako základního politického článku EU 
- +    ​* ​Jasné zakotvení počtu případů hlasování kvalifikovanou většinou 
-Jasné zakotvení počtu případů hlasování kvalifikovanou většinou +    ​* ​Zakotvení procesu spolurozhodovacího a kritéria pro užívání procesu kooperace a souhlasu 
- +  - Pilíř **Společná zahraniční a bezpečnostní politika** 
-Zakotvení procesu spolurozhodovacího a kritéria pro užívání procesu kooperace a souhlasu +    * rozhoduje se výhradně jednohlasně 
- +    * uplatňují se společné strategie, společné akce a společné postoje  
-  - Pilíř **Společná zahraniční a bezpečnostní politika** ​-- rozhoduje se výhradně jednohlasně ​-- uplatňují se společné strategie, společné akce a společné postoje  +  - Pilíř **Policejní a justiční spolupráce v soudních věcech** 
-  - Pilíř **Policejní a justiční spolupráce v soudních věcech** ​-- rozhoduje se výhradně jednohlasně ​-- uplatňuje se rámcové rozhodnutí (obdoba směrnice) ​+    * rozhoduje se výhradně jednohlasně 
 +    * uplatňuje se rámcové rozhodnutí (obdoba směrnice) ​
  
 V II. a III. Pilíři se neuplatňuje komunitární právo, ale pouze právo unijní V II. a III. Pilíři se neuplatňuje komunitární právo, ale pouze právo unijní
Řádek 74: Řádek 75:
  
 \\ //zdroj: Tichý, Arnold, Zemánek, Král, Dumbrovský:​ Evropské právo (Praha: C. H. Beck, 2011), 25-29.// \\ //zdroj: Tichý, Arnold, Zemánek, Král, Dumbrovský:​ Evropské právo (Praha: C. H. Beck, 2011), 25-29.//
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
 +
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code