Texty na Ius wiki vznikají pro studenty právnických fakult. Jsou dílem studentů, odborníků a dalších příspěvatelů. Rozpracované texty nejsou určeny k citování. Informace na těchto stránkách nejsou relevantním zdrojem právních informací, neslouží jako právní poradna a v žádném případě nemohou nahradit konzultaci s právními profesionály!


Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

evropske-pravo:pfuk:evropa:zkouska:otazka-26 [2012/03/12 00:15] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== 26. specifika práva eu vůči mezinárodnímu právu ======
 +
 +**Mezinárodní právo** princip svrchované rovnosti států; stát stojí na vrcholu hierarchie, neexistuje žádná moc nadřazená státu, stát není nikomu podřízen, sám rozhoduje o svém osudu. Státní moc je výlučná a nezávislá,​ stát je jediným normotvůrcem. Mezinárodní (vládní) organizace nemají žádné pravomoci vůči členským státům a nemohou je proti jejich vůli zavazovat.
 +
 +**Právo EU** princip nadstátnosti (supranacionality)
 +
 +Principy vynutitelnosti práva EU:
 +
 +- **Přímá použitelnost -** (právo EU má v členských státech postavení pozitivního práva)\\ X v mezinárodním právu monismus nebo dualismus (srov. //**6/64 Costa**//)
 +- **Aplikační přednost -** (při kolizi národního práva a práva EU se použije právo EU (//**6/64 Costa, 26/62 Van Gend en Loos, 106/77 Simmenthal II**//)
 +- **Přímý účinek** -- norma práva EU může přímo založit práva a povinnosti jednotlivců(267 SFEU); podmínkou přímého účinku je dostatečná jasnost a přesnost normy, bezpodmínečnost závazku a schopnost vyvolat účinky bez prováděcího opatření (srov. //**148/78 Ratti**//)
 +
 +Horizontální (mezi jednotlivci) x vertikální (mezi jednotlivcem a státem) -- vzestupný (jednotlivec vůči státu) a sestupný (stát vůči jednotlivci) (srov. //**152/84 Marshall**//​)
 +
 +- **Nepřímý účinek** -- povinnost eurokonformního výkladu (//**14/83 Von Colson, 106/89 Marleasing**//​)
 +- **Sankce za porušení práva EU**
 +- Rozhodnutí ESD o porušení práva EU členským státem (čl. 260 SFEU a 299 SFEU) -- uložení pokuty
 +- Zastavení členských práv (porušování hodnot EU)
 +- Rozhodnutí národního soudu o odpovědnosti členského státu za škodu způsobenou porušením práva EU (srov. //​**6&​9/​90 Francovich, 46/93 Brasserie du Pecheur**//​)
 +
 +
 +{{template>​evropske-pravo:​pfuk:​evropa:​zkouska:​navigace}}
  
Tisk/export
Sponzor
Sunnysoft
Odkazy
QR-Code